JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Barns boende

När två föräldrar som inte bor tillsammans har gemensam vårdnad om ett barn, kan en domstol besluta om vem av föräldrarna barnet ska bo hos om de inte kan enas på egen hand. Avgörande är vad som är bäst för barnet.

Föräldrarna kan också avtala om vem barnet ska bo hos. Ett sådant avtal gäller om det är skriftligt och har godkänts av socialnämnden.
Senast ändrad: 2017-01-16