JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Umgänge med barn

Ett barn har rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller att de har annan kontakt.

Det umgänge som barnet ska ha med den förälder som barnet inte bor med ska bestämmas med hänsyn till vad som är barnets bästa. Båda föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att tillgodose barnets behov av umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Den förälder som barnet bor hos ska lämna sådana upplysningar om barnet som underlättar umgänget, om inte särskilda skäl talar emot det.
Senast ändrad: 2016-12-21