JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Sambo

Sambor är två personer, av samma eller av olika kön, som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll.

Ett samboförhållande upphör om samborna eller någon av dem ingår äktenskap, om de flyttar isär eller om någon av dem avlider.

När ett samboförhållande upphör ska en bodelning ske om någon av parterna begär det. Läs mer under "Bodelning". Sambor kan ansöka om att tingsrätten ska utse en bodelningsförrättare eller väcka talan om att få ta över en gemensam bostad som inte ska ingå i en bodelning.
Senast ändrad: 2017-01-16

Mer om att vara sambo

Ladda hem eller beställ regeringens faktafolder Sambor och deras gemensamma hem - kortfattad information om sambolagen (länken öppnas i nytt fönster).