JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Kostnader för målet mot Peter Mangs

[2012-10-11] Malmö tingsrätt

Tingsrätten har beräknat kostnaderna för rätten, advokater, ordningsvakter m.m. till omkring 7,5 miljoner kr. Utanför denna beräkning ligger bl.a. kostnader för åklagare, polis och häkte.

Tingsrätten har under handläggningen av målet mot Peter Mangs fått många frågor om kostnaderna för rättegången. Alla kostnader är inte klara och vissa kostnader har tingsrätten ingen insyn i. En grov uppskattning visar att kostnaderna för rätten, advokater, ordningsvakter m.m. uppgått till omkring 7,5 miljoner kr. 

 Följande kostnader ingår i denna uppskattning:

  • Lön/arvode juristdomare, nämndemän och protokollförare: ca 1,2 miljoner kr
  • Yrkade kostnader från försvarare och målsägandebiträden: ca 5,3 miljoner kr
  • Ordningsvakter: ca 850 000 kr
  • Tolkar och ersättning till vittnen och målsäganden: ca 110 000 kr
  • El, teknik och städ i Rådhushallen: ca 50 000 kr 

Totalt: ca 7,5 miljoner kr

Kostnaderna för försvarare och målsägandebiträden går inte att ange exakt eftersom tingsrätten ännu inte tagit ställning till om advokaterna ska få de belopp som de har begärt. Inte heller finns kostnader för administration, tingsrättens egna lokaler, service till media och allmänhet med. Andra kostnader som inte finns med är bl.a. kostnader för åklagare, häkte och polis. Kommunen lånade ut Rådhushallen till tingsrätten för att journalister och allmänhet skulle kunna följa rättegången på ett bra sätt.

Eva Wendel Rosberg, lagman vid Malmö tingsrätt, säger i en kommentar att hon bedömer att de största kostnaderna är kostnaderna för förundersökningen, dvs. kostnaderna för åklagarnas och polisens arbete innan huvudförhandlingen. Även kostnaderna för den långa häktningstiden och transporterna av Peter Mangs bör vara relativt höga.                                                                           

_______________    

 

Kontaktperson:

Lagmannen Eva Wendel Rosberg. Tel. 040-35 30 01. 

Senast ändrad: 2012-10-17

För mer information kontakta:

Eva Wendel Rosberg
Lagman
040-35 30 01

Målnummer:

B 10425-10