JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Livstids fängelse för Peter Mangs

[2012-11-23] Malmö tingsrätt

Malmö tingsrätt har i dag meddelat dom i målet mot Peter Mangs. Han döms till livstids fängelse och ska dessutom betala skadestånd till målsägandena med sammanlagt ca 1 175 000 kr.

Malmö tingsrätts dom innebär att Peter Mangs döms för bl.a. två mord, fem mordförsök och tre fall av grova olaga hot. Bland de gärningar som tingsrätten inte finner styrkta återfinns mordet på Gånglåtsvägen i Malmö den 28 juli 2003.

Den tekniska bevisningen – framför allt SKL:s analyser av vapen, kulor och hylsor – har varit av central betydelse i målet. Gemensamt för samtliga åtalspunkter som ogillas är att de kulor och hylsor som har påträffats på respektive brottplats inte med säkerhet har kunnat knytas till något av Peter Mangs vapen.

Av i målet inhämtat rättspsykiatriskt utlåtande framgår att Peter Mangs varken vid tidpunkten för gärningarna eller vid undersökningstillfället led av någon allvarlig psykisk störning. Det finns därmed inte anledning att särbehandla honom i påföljdshänseende.

Tingsrätten skriver i domen att de brott som Peter Mangs har begått kännetecknas av extrem hänsynslöshet och fullständig avsaknad av empati för andra människor.

Det högsta tidsbestämda fängelsestraff som kan dömas ut i Sverige är 18 år. Enligt tingsrätten överstiger den nu aktuella brottslighetens samlade straffvärde denna gräns med marginal. Chefsrådmannen Lennart Strinäs säger att livstids fängelse därmed är den enda tänkbara påföljden för Peter Mangs.

 

Kopia av domen kan beställas via e-post arkivtma@dom.se

 

Senast ändrad: 2012-11-23

För mer information kontakta:

Lennart Strinäs
Chefsrådman
040-35 33 93; 070-767 74 02

Ann-Louise Roos
Rådman
040-35 32 22

Målnummer:

B 10425-10