JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

43-årig man döms till fängelse i 16 år för mord på sin hustru

[2013-02-26] Malmö tingsrätt

Malmö tingsrätt har i dag meddelat dom i målet mot den 43-årige man som stått åtalad för att i juli 2012 ha dödat sin hustru genom att slå henne upprepade gånger i huvudet med en marmorskiva och därefter sätta en plastpåse över hennes huvud.

Mannen döms för mord till fängelse i 16 år och ska dessutom betala skadestånd med sammanlagt 250 000 kr till fem efterlevande barn. Tingsrätten anser det bevisat att mannen har utdelat åtminstone två mycket kraftiga slag med en robust marmorskiva i huvudet/ansiktet på kvinnan och att han därefter placerat en plastpåse över hennes huvud. Domen innebär bl.a. att tingsrätten bortser från mannens invändning om att det inte var hans avsikt att döda hustrun.

Av i målet inhämtad psykiatrisk utredning framgår att mannen varken vid tidpunkten för gärningen eller vid undersökningstillfället led av någon allvarlig psykisk störning. Det finns därmed inte anledning att särbehandla honom i påföljdshänseende.

När det gäller överväganden om straffets längd konstaterar rättens ordförande, chefsrådmannen Lennart Strinäs, att det är en försvårande omständighet att kvinnan dödades i sitt eget hem av den man hon var gift med. Likaså är det försvårande att mordet skedde med fem barn närvarande i bostaden – den yngsta dottern till och med i det rum där mordet ägde rum. Såvitt framkommit sov dock barnen.

Tingsrätten slår i domen fast att motivet för gärningen var att 43-åringen inte accepterade att hans hustru ville skiljas.

Domen kan beställas via följande e-postadress: Arkivtma@dom.se

Senast ändrad: 2013-02-26

För mer information kontakta:

Lennart Strinäs
Chefsrådman
040-35 33 93 eller 070-767 74 02

Målnummer:

Målnummer B 7159-12