JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Den 46-årige man som stått åtalad för mordet i Taxi-verkets lokaler den 24 november 2011 frias

[2013-10-10] Malmö tingsrätt

Den 24 november 2011 sköts en man till döds i Taxiverkets lokaler på Volframgatan i Malmö. Den 46-årige man som stått åtalat för mordet har i dag friats eftersom tingsrätten inte funnit det ställt utom rimligt tvivel att han gjort sig skyldig till gärningen.

Bevisningen i målet har i huvudsak bestått av vittnesförhör och telefonlistor. Mordvapnet har inte anträffats och det har presenterats en mycket begränsad spårbevisning (DNA m.m.). Flera av de personer som hörts i målet har tidigare varit misstänkta för delaktighet i mordet. Ingen av vittnena har gjort några direkta iakttagelser av gärningsmannen vid gärningstillfället och det saknas annan stödbevisning som med säkerhet knyter den åtalade mannen till mordet. Tingsrätten har dessutom funnit att det inte går att utesluta annat motiv för gärningen än det som åklagaren presenterat.

Den omständigheten att den åtalade mannen lämnade landet dagen efter händelsen är visserligen en besvärande omständighet. Det har dock framkommit att mannen först efter det att han lämnat landet fått reda på att han var eftersökt av polisen. Han har då tagit kontakt med utredningsmannen och denna kontakt har sedan fortlöpande upprätthållits fram till dess att mannen på egen hand återvände till Sverige och inställde sig till polismyndigheten i februari i år. I avsaknad av annan stödbevisning och med hänsyn till de kontakter som förekommit under mannens bortovaro kan den omständigheten att han kort tid efter händelsen lämnade landet inte tillmätas någon avgörande betydelse för bedömningen av om han är skyldig till gärningen.

Tingsrätten har sammanfattningsvis kommit fram till att det inte är ställt utom rimligt tvivel att den åtalade 46-åringen gjort sig skyldig till gärningen.

Senast ändrad: 2013-10-10

För mer information kontakta:

Karin Mårtensson Telde
T f chefsrådman
040-35 33 47

Målnummer:

B 11598-11