JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom i målet om mordet på Kantatgatan

[2013-01-11] Malmö tingsrätt

Tingsrätten dömer den person som åtalats för mordet på Kantatgatan den 3 januari 2012 till fängelse 15 år men ogillar åtalet mot de tre kvinnor som åtalats för delaktighet respektive kännedom om mordplanerna.

Tingsrätten har kommit fram till att övertygande bevisning föreligger för att den person som åtalats för mordet befann sig på Kantatgatan och utförde mordet på Charles Limerius den 3 januari 2012. Detta är resultatet av bedömningen av den bevisning som i huvudsak har bestått av

-          vittnens iakttagelser i anslutning till mordet och mordplatsen,

-          en röd bil som kunnat kopplas till mordet och till den åtalade mördaren samt till

-          omfattande kartläggning av mobiltelefoners positioner och de kontakter som den åtalade mördaren haft både före och efter mordet.

Den bevisning som åberopats för att visa att den åtalade mördaren inte hade någon möjlighet att utföra mordet har tingsrätten ansett vara motsägelsefull och otillförlitlig samt, i några fall, sakna betydelse för bedömningen.

Det står också klart att avsikten egentligen var att en annan person skulle dödas. Det framgår av de förberedelser han gjorde genom att skaffa information av olika slag om den personen, vistas i närheten av dennes bostad på Kantatgatan vid flera tillfällen dagarna före mordet samt att han befann sig på platsen vid tidpunkten för mordet.

Motivet tycks ha varit att den åtalade mördaren ansåg att han hade rätt att skipa rättvisa som hämnd för de brott som personen ifråga hade utsatt andra för.

De tre kvinnor som åtalats för delaktighet i mordplanerna har alla haft kopplingar till det tilltänkta offret. De har utbytt information om honom och visat intresse för hans förehavanden. När det gäller den kvinna och hennes dotter som åtalats för att ha hjälpt till med förberedelser har tingsrätten kommit fram till att det visserligen förekom omfattande kontakter mellan dottern och den åtalade mördaren men att det inte finns tillräckligt stöd i utredningen för att någon av kvinnorna vidtog några sådana faktiska åtgärder som krävs för att åtalet mot dem ska kunna bifallas. Beträffande den tredje kvinnan så har utredningen i målet inte visat att hon hade sådan kännedom om brottsplanerna att hon kan fällas till ansvar för att inte ha informerat polisen om dessa. 

Resultatet av tingsrättens bedömning blir därför att den åtalade mördaren döms för mord till fängelse 15 år. Han förpliktas också att betala skadestånd till mordoffrets anhöriga men inte till den man som mordplanerna avsåg.

Senast ändrad: 2013-01-11

För mer information kontakta:

Fredrik Forssman
Rådman
040-35 31 86