JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Fällande dom i målet om mord på Södra Bulltoftavägen

[2013-02-12] Malmö tingsrätt

Tingsrätten dömer den 24-åriga kvinna som åtalats för mordet på sin man den 24 maj 2012 på Södra Bulltoftavägen i Malmö till fängelse i 14 år.

Den åtalade kvinnan och offret gifte sig i Irak hösten 2011 och kvinnan kom till Malmö i början av maj 2012. Mannen hittades död på trappavsatsen vid parets lägenhet på Södra Bulltoftavägen i Malmö den 24 maj 2012. Av rättsmedicinsk obduktion har framgått att mannen haft ett trettiotal stickskador på bålen. Dödsorsaken var i första hand den stickskada som passerat genom hjärtats vänstra kammare men även merparten av övriga skador på bålen var enligt rättsläkaren av livshotande karaktär. Den åtalade kvinnan har förnekat att hon har utövat våld mot mannen. Hon har hävdat att för henne okända och maskerade män kommit in i deras lägenhet och mördat mannen.

Tingsrätten har i domen kommit fram till att det genom åberopad bevisning är styrkt att den åtalade kvinnan uppsåtligen dödat mannen på det sätt åklagaren påstått. Tingsrätten anser att gärningen vid en bedömning av samtliga omständigheter är att rubricera som mord. En nämndeman är skiljaktig och vill bedöma gärningen som dråp.

Eftersom det vid en rättspsykiatrisk undersökning konstaterats att den åtalade kvinnan inte lider av en allvarlig psykiskt störning döms hon till fängelse. Tingsrätten har bestämt fängelsestraffets längd till 14 år. Tingsrätten har också beslutat att kvinna ska utvisas ur Sverige med förbud att återvända hit samt att hon ska utge skadestånd till mannens efterlevande.

Senast ändrad: 2013-02-12

För mer information kontakta:

Jacob Heister
Rådman
040-35 30 30

Målnummer:

B 5380-12