JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Huvudförhandling i målet mellan The Hives och Tambourine Studios

[2013-08-29] Malmö tingsrätt

Nu på måndag, den 2 september, påbörjar Malmö tingsrätt huvudförhandlingen i tvistemålet mellan The Hives och Tambourine Studios.

Rockgruppen The Hives består av fem medlemmar. Verksamheten bedrivs i No Fun AB, som ägs till lika delar av bandmedlemmarna genom var sitt aktiebolag. Bolagen har under ett antal år betalat Tambourine Studios AB för utförandet av bl.a. vissa redovisningstjänster. Hives-bolagen kräver nu att delar av betalningen ska gå tillbaka.

Tambourine Studios AB har motsatt sig kraven och för egen del yrkat betalning från fyra av Hives-bolagen.

Hives-bolagens sammanlagda krav mot Tambourine Studios AB uppgår till ca 5,3 miljoner kr plus ränta. Tambourine Studios AB:s krav uppgår till ca 570 000 kr plus ränta. 

Huvudförhandlingen beräknas pågå under tolv dagar i september månad. Förhandlingen äger rum på måndagar, tisdagar och torsdagar i varje vecka med start kl. 09.00 varje dag. En utförlig huvudförhandlingsplan kan beställas via malmo.tingsratt@dom.se.

Rätten kommer vid huvudförhandlingen att bestå av chefsrådmannen Lennart Strinäs, rådmannen Ann-Louise Roos och f.d. rådmannen Börje Dahlberg.

Senast ändrad: 2013-08-29

För mer information kontakta:

Lennart Strinäs
Chefsrådman
040-35 33 93 alt. 070-767 74 02

Ann-Louise Roos
Rådman
040-35 32 22

Målnummer:

T 2657-11