JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Tingsrätten meddelar friande dom i mål om smuggling och djurplågeri av valpar från Rumänien

[2013-11-28] Malmö tingsrätt

Tingsrätten har idag friat två män som transporterat valpar, kaniner och vaktlar till Sverige samt friat de två män som beställt djuren. Samtliga djur avlivades vid gränsen.

För att ta in hundar och fåglar till Sverige från länder inom EU krävs att vissa villkor är uppfyllda. Aktuella hundvalpar saknade rabiesvaccinering och fåglarna saknade hälsointyg. Tingsrätten har dock funnit, att eftersom männen anmälde att de införde djuren före tullstationen så har männen inte gjort sig skyldiga till smuggling. På grund av smittorisken avlivades dock djuren på plats.

I målet har också prövats om djuren utsattes för lidande under transporten från Rumänien till Sverige. Djuren anlände till Sverige kl. 11.30 den 5 september 2013 och blev stående i släpet till dess veterinär anlände under eftermiddagen. Tingsrätten har konstaterat i sin dom att det inte gått att utreda vilka skador som uppkommit under transporten och vilka skador som uppkommit efter att släpet stoppats vid gränsen. Åtalet har därför ogillats.

I målet fälldes de två män som beställt djuren för smuggling, grov smuggling och grov olovlig befattning av smuggelgods avseende införsel av valpar vid två andra tillfällen.

Senast ändrad: 2013-11-28

För mer information kontakta:

Christina Nilsson
Rådman
040-35 33 23

Målnummer:

B 7833-13