JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Vellinge kommun vinner mål angående särskoleplacering och mobbning

[2013-03-15] Malmö tingsrätt

Tingsrätten har idag lämnat en före detta särskoleelevs skadeståndstalan utan bifall. Domstolen anser att det inte är bevisat att eleven inte led av en lindrig utvecklingsstörning när beslutet om särskoleplacering togs.

Tingsrätten gör bedömningen att den bevisning som lagts fram inte visar att beslutet om särskoleplacering var felaktigt.

- Tingsrätten anser visserligen att det finns omständigheter som talar för att den före detta särskoleeleven inte lider av en lindrig utvecklingsstörning, men att det finns andra omständigheter som gör saken tveksam. Det är den före detta särskoleeleven som ska bevisa att  placeringen var felaktig. Det har han inte gjort, och därför lämnas hans talan utan bifall, säger rättens ordförande chefsrådmannen Thed Adelswärd.

Enligt ett psykologutlåtande från år 2005 har den före detta särskoleeleven inte någon utvecklingsstörning. Tingsrätten anser att dock det finns vissa omständigheter som ger anledning att ifrågasätta det utlåtandet. Det finns ett annat psykologutlåtande från år 2000 som tyder på att den före detta särskoleeleven har en lindrig utvecklingsstörning och det är inte bevisat att han borde ha gått i den vanliga grundskolan anser tingsrätten.

Den före detta särskoleeleven har även begärt att Vellinge kommun ska betala 200 000 kr till honom för att kommunen inte tillräckligt aktivt motverkat mobbning. Även detta yrkande lämnas utan bifall.

Tingsrätten konstaterar i sin dom att eleven visserligen har varit utsatt för mobbning. I den utsträckning skolan har känt till mobbningen har skolan dock försökt att motverka den. Därför blir kommunen inte skyldig att betala något skadestånd.

Senast ändrad: 2013-03-15

För mer information kontakta:

Thed Adelswärd
Chefsrådman
0707-65 79 72 thed.adelsward@dom.se

Målnummer:

T 411-10