JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Om Malmö tingsrätt

Malmö tingsrätt är en allmän domstol som handlägger brottmål, tvistemål, ärenden och konkurser. Tingsrätten är sjörättsdomstol med domkrets enligt sjölagen och domstol i tryckfrihetsmål, yttrandefrihetsmål och mål enligt lagen (2002:599) om grupprättegång m m i Skåne län. Tingsrätten är organiserad i fyra målavdelningar och en administrativ enhet och har ca 150 anställda.

Frågor om pågående mål

Malmö tingsrätt är organiserad i 4 målavdelningar samt en administrativ enhet och en serviceenhet. Avd. 1, 3 samt 4 är blandade avdelningar medan avd. 2 är en ren brottmålsavdelning. Du som part, ombud eller annan aktör kan därför direkt kontakta den avdelning som finns angiven på kallelse eller annan handling som Du fått från tingsrätten. Tingsrättens serviceenhet kan också lämna uppgifter angående  mål eller ärenden. Mailadresserna är:

Malmö tingsrätt:  malmo.tingsratt@dom.se 

 

Avdelning 1:

avd1.malmo.tingsratt.brottmal@dom.se (brottmål)

avd1.malmo.tingsratt@dom.se (tvistemål och ärenden)

Avdelning 2:

avd2.malmo.tingsratt.brottmal@dom. se. se  (brottmål)

Avdelning 3:

avd3.malmo.tingsratt@dom.se (Brottmål och tvistemål)

Avdelning 4:

avd4.malmo.tingsratt@dom.se  (Brottmål och tvistemål)

Avgjorda mål och ärenden

Se under rubriken Beställning av kopior av allmänna handlingar.

Geografiskt område

Malmö tingsrätts domsaga omfattar Burlöv, Malmö och Vellinge kommuner.

Dataskyddsombud

E-post: TMA-dataskyddsombud@dom.se , telefon 040-35 30 00

 
Senast ändrad: 2019-01-14