JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Konflikt och försoning

Om föräldrar efter en separation inte kan komma överens om vårdnaden om barnen, barnens boende eller umgänget är det domstolen som bestämmer. Rättegången medför ofta en ökad konfliktnivå mellan parterna och barnens behov kommer i skymundan. Det förekommer att föräldrarna blir missnöjda med domen och återkommer med nya stämningar och anmälningar till sociala myndigheter om brister i den andra förälderns omsorg.

Vid Malmö tingsrätt pågår nu ett projekt där tingsrätten tillsammans med Familjerättsbyrån i Malmö kan erbjuda föräldrar i Malmö kommun ett nytt sätt att lösa sina konflikter och där barnens behov sätts i centrum. Metoden kallas Konflikt och försoning, och används vid flera andra tingsrätter i landet, med gott resultat.

Vid förhandlingen i tingsrätten deltar en familjerättssekreterare som delar med sig av sin barnkunskap och erfarenhet av att lösa familjekonflikter. Domaren verkar för att parterna ska träffa tillfälliga överenskommelser och ger familjerättssekreteraren i uppdrag att träffa barnen och stödja föräldrarna. Syftet med den nya handläggningen är att parterna med tingsrättens och familjerättens hjälp ska komma fram till varaktiga lösningar som är bra för barnen.

Se en informationsfilm om metoden här.

Den här filmen visar ett fall där Konflikt och Försoningsmetoden hjälper parterna att komma överens och inse barnets behov.

Önskar du att målet ska handläggas enligt denna metod eller vill du ha mer information kan du kontakta tingsrätten.
Senast ändrad: 2014-11-18