JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Konkurser

Tingsrättens handläggning av konkurser

Om en egen ansökan* om konkurs lämnas in före kl. 16:00 en vardag kommer tingsrätten att fatta beslut om konkurs och förordna förvaltare samma dag. Om ansökan lämnas in efter 16:00 kan vi inte garantera att beslut om konkurs och förordnande av förvaltare kan ske samma dag. Notera också att det finns avvikande expeditionstider i samband med helgdagar och under sommarmånaderna.

* ansökan lämnas in av konkursgäldenären

 
Senast ändrad: 2015-04-07