JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

När Du besöker Malmö tingsrätt

Att medverka i förhandling vid Malmö tingsrätt

Om Du är kallad till förhandling vid Malmö tingsrätt är det viktigt att Du kommer i god tid. Vid vissa tidpunkter kommer många besökare samtidigt, och det kan då bli kö i inpasseringskontrollen.

Om Du ska medverka i en förhandling behöver Du inte anmäla Dig. Förhandlingssalar finns både på plan 1 och på plan 2. Du är välkommen att sitta ner och vänta tills du blir kallad till salen.

Ökad trygghet genom säkerhetskontroll

Tingsrätten har från och med den 2 juli 2012 beslutat att varje dag ha säkerhetskontroll. Beslut om säkerhetskontroll har fattats efter samråd med polismyndigheten. Kontrollerna sker för att begränsa risken för att det begås brott i tingsrättens lokaler. På så sätt räknar vi med att skapa en större trygghet för parter och andra som kommer till oss.

Kontrollerna genomförs av särskilt utbildade ordningsvakter. Kontrollerna omfattar inte domstolens anställda, nämndemän och andra som infinner sig i tingsrätten när de utövar allmän tjänst eller offentligt uppdrag och inte heller advokater.

Vid kontrollerna används en metalldetektorbåge. Väskor röntgas eller genomsöks manuellt.
Senast ändrad: 2016-10-21