JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Kapten friad från sjöfylleri

[2017-05-12] Malmö tingsrätt

Tingsrätten har idag meddelat en friande dom i ett mål där en sjökapten från Ryssland åtalats för grovt sjöfylleri och vårdslöshet i sjötrafik.

 

 

Den siste mars 2017 skulle ett fartyg gå in i Åhus hamn med hjälp av lots för att där lossa sin last. Lotsen fattade misstankar om att kaptenen var berusad och prover som kom att tas ca sex timmar senare visade på hög alkoholkoncentration.

 

Sjökaptenen har berättat att han, just innan lotsen gick ombord på fartyget, hemifrån Ryssland fått det tragiska beskedet att hans hustru avlidit. Han gick då ner till hytten och drack någon mängd vodka. Han återvände därefter till kommandobryggan. Efter att lotsen kommit ombord och kaptenen avskedats från sin tjänst återvände han till hytten för att där dricka stora mängder alkohol. Rättsmedicinalverket som analyserat proverna har uppgett att det inte kan uteslutas att uppmätt alkoholkoncentration i blodet kan förklaras av alkoholkonsumtion som skett efter det att kaptenen befriats från ansvaret för fartyget. Av bland annat detta skäl ogillar tingsrätten åtalet för sjöfylleri. Även ett åtal för vårdslöshet i sjötrafik ogillas.

 

 

Senast ändrad: 2017-05-12

För mer information kontakta:

Jacob Heister
rådman
040-35 30 30
jacob.heister@dom.se

Beställning av dom:

Dombeställning: Kapten friad från sjöfylleri
040-35 30 00