JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom i krokodilmålet

[2016-12-22] Malmö tingsrätt

Tingsrätten meddelar idag dom i ett uppmärksammat mål om en krokodil som påträffades i ett växthus år 2013. Krokodilens ägare åtalades för djurplågeri.

Tingsrätten har idag dömt ägaren för djurplågeri. Tingsrätten har funnit att krokodilen haft mycket begränsade land- och vattenutrymmen, långt under vad en ca 2 m lång krokodil behöver.

- Krokodilen har t.ex. inte haft möjlighet att simma. Dess naturliga beteende har hindrats och begränsats på ett sådant sätt att den måste anses ha lidit, säger rådmannen Martin Sunnqvist.

Krokodilen hittades i samband med att polisen gjorde husrannsakan hos ägaren på grund av misstanke om häleri avseende delar till byggnadsställningar, verktyg och maskiner. Tingsrätten har funnit att den tilltalade har köpt och mottagit stöldgods i en sådan omfattning att han ska dömas för grovt häleri.

Djurplågeriets och det grova häleriets sammanlagda straffvärde är fängelse åtta månader. Påföljden för brotten blir skyddstillsyn.

Senast ändrad: 2016-12-22

För mer information kontakta:

Martin Sunnqvist
Rådman
040 - 35 32 43
martin.sunnqvist@dom.se