JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Friande dom i mål om terroristbrott alternativt mordbrand

[2017-04-21] Malmö tingsrätt

Malmö tingsrätt har i dag meddelat dom i det mål som rör branden i en shiamuslimsk föreningslokal i Malmö. Tingsrätten friar den 30-årige man som stått åtalad för gärningen.

 

 

Det var tidigt på morgonen den 11 oktober 2016 som en föreningslokal på Kopparbergsgatan i Malmö sattes i brand. Lokalen har i olika sammanhang kallats för moské alternativt bönelokal men rätteligen är det en shiamuslimsk föreningslokal. Inga människor fanns på plats i lokalen, men branden orsakade omfattande materiella skador.

 

 

 

Tingsrätten konstaterar inledningsvis i domen att branden inte ska klassas som ett terroristbrott. Chefsrådman Lennart Strinäs: ”Ett av rekvisiten för att den aktuella branden ska bedömas som ett terroristbrott är att gärningen objektivt sett allvarligt har kunnat skada staten Sverige. Så har enligt tingsrätten inte varit fallet utan för det krävs gärningar av en helt annan och mycket allvarligare beskaffenhet. I stället ska gärningen rubriceras som mordbrand.”

 

 

 

Tingsrätten skriver vidare i domen att den tekniska undersökningen av brottsplatsen inte har gett något fynd som binder 30-åringen till platsen. Det finns inte heller något vittne som kan peka ut honom som gärningsman.

 

 

 

Åklagaren har i stället byggt åtalet på ett antal indicier. Dessa är bl.a. att mannen befann sig i närområdet vid tidpunkten för branden och att han via en mellanhand har förmedlat information om branden till den IS-kontrollerade nyhetsbyrån Aamaq. Tingsrätten finner vid en samlad bedömning av utredningen i målet att mannen visserligen är IS-sympatisör men att indiciebevisningen inte är tillräcklig för fällande dom. Mannen frias därför. 

 

___________

 

 

Senast ändrad: 2017-04-20

För mer information kontakta:

Lennart Strinäs
Chefsrådman
070-767 74 02