JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Huvudförhandling i mål B 2885-17 - ”mord på Ramels väg”

[2019-08-14] Malmö tingsrätt

Åtal för mord och medhjälp till mord på Ramels väg i mars 2017, har väckts vid Malmö tingsrätt. Åtalet riktar sig mot fyra personer. Huvudförhandlingen beräknas pågå under åtta veckor fördelade på tolv förhandlingsdagar.

Preliminär huvudförhandlingsplan.

 

Fredag den 16 augusti – måndag den 19 augusti

-          Åklagarens sakframställan.

-          Försvararnas sakframställan.

-          Förhör med en av de tilltalade.

 

Måndag den 26 augusti

-          Förhör med en av de tilltalade.

 

Måndag den 9 september – tisdag den 10 september

-          Förhör med två av de tilltalade.

 

Onsdag den 11 september – fredag den 13 september

-          Vittnesförhör

 

Måndag den 30 september

-          Reservdag

                                                                                  

Onsdag den 2 oktober

-          Slutanföranden

 

Fredag den 4 oktober

-          Reservdag

 

 

Huvudförhandlingen hålls på Rättscentrum i Malmö.

Elektronisk utrustning får tas med in i salen, men ska vara avstängd och undanstoppad. Journalister tillåts använda elektronisk utrustning för att sköta sitt arbete.

 

Senast ändrad: 2019-08-14

För mer information kontakta:

Christina Nilsson
Rådman
040-35 33 23

Joel Malmkvist
Tingsnotarie
040-35 31 51

Marie Ahlberg
Handläggare
040-35 33 82