JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Innehav av 64 återaktiverade vapen utgör synnerligen grovt vapenbrott

[2017-12-19] Malmö tingsrätt

Malmö tingsrätt har i dag dömt två män, båda 32 år, för att tillsammans ha gjort om 64 vapen till funktionsdugliga vapen och sålt dessa vidare. I flera fall har försäljningen skett till personer som avsett att använda vapnen i brottslig verksamhet. Männen döms för synnerligen grovt vapenbrott till fängelse fyra år och fyra månader respektive fyra år och fem månader.

Tre män, två 32-åringar och en 34-åring, har stått åtalade för att under 2014 ha smugglat in 235 deaktiverade vapen till Sverige. De två 32-åringarna har vidare åtalats för att från september 2014 till april 2017 utan att ha rätt till det återaktiverat 65 av vapnen och sälja dem vidare till personer som inte heller haft rätt att inneha vapnen. 34-åringen och en 24-åring har åtalats för att ha hjälpt de båda 32-åringarna med hanteringen av vapnen i Sverige.

Samtliga fyra män har nekat till att ha hanterat vapnen.

 

32-åringarna och 34-åringen identifierades av vittnen i Slovakien som dem som inhandlat vapnen legalt i Slovakien. Det har inte fullt ut gått att utreda hur vapnen förts in i Sverige. 34-åringen har dömts för att ha fört in 30 kulsprutepistoler. De båda 32-åringarna har friats i denna del.

Från hösten 2014 till våren 2017 har polisen beslagtagit återaktiverade vapen som kan härledas till inköpen i Slovakien. Beslagen har bl.a. rört kulsprutepistoler av modellen Skorpion och pistoler av modellen Glock. Vapnen har återfunnits runt om i Sverige; främst i Malmö, Göteborg och Stockholm, men även i Danmark. Tingsrätten har funnit att de båda 32-åringarna innehaft 64 av vapnen i Sverige, återställt dem i brukbart skick och sålt dem vidare. 24-åringen har friats från delaktighet.

För synnerligen grovt vapenbrott är minimistraffet fyra års fängelse. Straffen har enligt domarna i målet, rådmännen Christina Nilsson och Lars Olsson, satts högre än minimistraffen med hänsyn till att det varit fråga om ett mycket stort antal vapen, att 28 vapen varit militära utan legalt användningsområde och att avsikten uppenbarligen varit att använda dessa i brottsliga sammanhang. Av samma skäl döms 34-åringen för grov smuggling till fängelse tre år och sex månader.

 

Senast ändrad: 2017-12-19

För mer information kontakta:

Christina Nilsson
rådman
040-35 33 23
Christina.nilsson@dom.se

Lars Olsson
rådman
040-35 33 52
lars.r.olsson@dom.se