JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Långa fängelsestraff för de inblandade i mål om grova dataintrång och grova bedrägerier

[2018-04-20] Malmö tingsrätt

Tingsrätten har idag meddelat dom i det mycket stora mål om dataintrång och bedrägerier som inleddes i slutet av september förra året. Huvudmannen döms för samtliga gärningar till fängelse i sex år och sex månader. Hans medgärningsmän i den del som gäller bedrägerier i samband med dataintrång döms till fängelse tre år respektive två år och tre månader. Huvudmannens bror och en 60-årig man döms för andra grova bedrägerier till fängelse två år och nio månader respektive tre år och sex månader. Ytterligare åtta personer döms för delaktighet av olika slag i brottsligheten.

Tingsrätten har under en drygt fem månader lång huvudförhandling prövat 64 stämningsansökningar rörande framförallt grova dataintrång och grova bedrägerier. Ett stort antal personer har hörts men framförallt har det varit fråga om en mycket omfattande datateknisk bevisning. Sammanlagt har 18 personer varit åtalade i olika delar. En av de tilltalade har väckt talan mot åklagaren med påstående om falskt alternativt obefogat åtal. Den talan har tingsrätten lämnat utan bifall.

Huvudförhandlingen har delats upp i tre delar. I den första delen döms en 39 årig man som huvudman för grova bedrägerier som i stor utsträckning skett genom grova dataintrång mot såväl större som mindre företag; främst inom kredit- och factoring- samt databranschen. Han döms också för ytterligare grova dataintrång mot företag, myndigheter, ett politiskt parti samt advokater. Två personer döms för att i olika omfattning ha deltagit i bedrägerierna.

I målets andra del döms huvudmannen, hans bror, en 60-årig man samt några personer till för ett stort antal bedrägerier som inträffade 2013–2014. Gemensamt för de bedrägerierna är att företag lurades att leverera olika slags varor eller utlovades leveranser som aldrig skedde. Den 60-årige mannen döms även i målets tredje del för grova bedrägerier under 2017 avseende inköp av bl.a. grävmaskiner till mycket stora värden.

Den 39-årige huvudmannen döms för fullbordade bedrägerier överstigande 27 milj. kr. och bedrägeriförsök för mer än 15 milj. kr. Påföljden bestäms till fängelse sex år och sex månader. Hans två främsta medhjälpare i den första delen döms till fängelse i tre år respektive två år och tre månader.

Huvudmannens bror döms för bl.a. grova bedrägerier för mer än fyra milj. kr medan den 60-årige mannens bedrägerier har gällt värden för mer än sex milj. kr. Påföljden för dem bestäms till fängelse två år och nio månader respektive tre år och sex månader.

Huvudmannen, hans bror och den 60-årige mannen är fortsatt häktade.

Senast ändrad: 2018-04-20

För mer information kontakta:

Fredrik Forssman
Rådman
040-35 31 86