JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Sju års fängelse för brott mot en försvunnen sjubarnspappa

[2017-08-25] Malmö tingsrätt

Den man som har suttit häktad sedan oktober förra året misstänkt för brott mot en försvunnen sjubarnspappa döms i dag av Malmö tingsrätt till sju års fängelse. Han döms för synnerligen grov misshandel och grovt vållande till annans död. Mannen frias från ansvar för människorov. Han ska också betala skadestånd.

Sjubarnspappan är försvunnen sedan den 22 juni 2016. Åklagarens bevisning i målet bygger på indicier.

Genom bl.a. fynd av tändsatspartiklar från en patron och relativt stora mängder av sjubarnspappans blod i den tilltalade mannens bil samt markeringar gjorda av en s.k. likhund kan fastställas att sjubarnspappan har mist livet i bilen. 

Bevisningen som enligt tingsrätten visar att sjubarnspappan har utsatts för dödligt våld i bilen utgörs till stor del av olika kriminaltekniska analyser. Upptäckten av tändsatspartiklarna och fyndet av ett fragment av en utskjuten kula på bilgolvet gör att tingsrätten drar slutsatsen att sjubarnspappan sannolikt har blivit skjuten.  

Den tilltalade mannens fingeravtryck har avsatts i sjubarnspappans blod på en pärm som har funnits mellan framsätena i bilen. Detta är enligt tingsrätten mycket besvärande för den tilltalade mannen och utgör ett mycket starkt indicium för att han befann sig i bilen när sjubarnspappan utsattes för det dödliga våldet.

Den tilltalade mannens förklaring till fingeravtrycket är motbevisad i målet. Han har inte fört fram några alternativa förklaringar till hur hans fingeravtryck kan ha avsatts i sjubarnspappans blod. Tingsrätten anser att dessa omständigheter är mycket graverande för den tilltalade mannen och utgör ett synnerligen starkt tecken på att han berövade sjubarnspappan livet. 

Den tilltalade mannen har inte lämnat någon förklaring till varför både de kläder och skor han bar den dag sjubarnspappan försvann samt hans tre mobiltelefoner är försvunna. Utöver detta finns det andra indicier som med varierande styrka pekar på den tilltalade som gärningsman. Någon bevisning som konkret pekar på att det har funnits ytterligare gärningsmän har inte kommit fram. 

- Enligt tingsrätten är indicierna sådana att det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade mannen har utsatt sjubarnspappan för det dödliga våldet i bilen. Tingsrätten anser däremot att det finns rimligt tvivel om hans uppsåt omfattade sjubarnspappans död. På grund av denna osäkerhet döms han inte för mord, utan synnerligen grov misshandel och grovt vållande till annans död, säger chefsrådmannen Dag Cohen.

Tingsrätten konstaterar att brotten är så allvarliga att det inte kan bli aktuellt med någon annan påföljd än fängelse.

Den tilltalade mannen ska betala skadestånd till den efterlevande hustrun och fem av barnen med 50 000 kr till var och en av dem.

Senast ändrad: 2017-08-25

För mer information kontakta:

Dag Cohen
Chefsrådman
040-35 30 16
dag.cohen@dom.se