JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Malmö tingsrätts omfattande mål om grova bedrägerier, dataintrång m.m.

[2017-09-18] Malmö tingsrätt

Idag har åtal väckts mot åtta personer för delaktighet i omfattande grova bedrägerier, grova dataintrång m.m. Åtalet kommer att handläggas tillsammans med andra åtal som tidigare har väckts mot vissa av de som nu åtalas. Den kommande huvudförhandlingen är en av de mest omfattande som tingsrätten har handlagt. Totalt beräknas huvudförhandlingen ta ca 55 dagar. Det är också fråga om ett mycket stort skriftligt material.

Huvudförhandlingen kommer att inledas tisdagen den 26 september kl. 9.30 och beräknas pågå fram till i början av februari 2018. De flesta veckorna kommer tre förhandlingsdagar att hållas. I anslutning till att huvudförhandlingen inleds den 26 september kommer en detaljerad plan för förhandlingen att finnas tillgänglig.

För beställning av handlingar kontakta: arkivtma@dom.se 040-35 30 70

Senast ändrad: 2017-09-18

För mer information kontakta:

Fredrik Forssman
Rådman
040-35 31 86
fredrik.forssman@dom.se

Josephine Frebelius
Domstolshandläggaren
040-35 31 20
josephine.frebelius@dom.se

Johanna Gustafsson
Protokollföraren
johanna.gustafsson@dom.se

Målnummer:

B 8322-16 m.fl.