JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Tysk diakon döms för människosmuggling, ringa brott

[2017-06-28] Malmö tingsrätt

Malmö tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål där en diakon från Rostock har kört en syrisk kvinna och hennes två barn från Tyskland till Sverige. Diakonen döms för människosmuggling. Enligt tingsrätten är brottet att anse som ringa och påföljden bestäms därför till dagsböter.

Diakonen har stått åtalad för att den 22 januari 2016 ha hjälpt en kvinna och hennes två små barn genom att köra dem från Tyskland, genom Danmark, till den svenska gränskontrollen på Öresundsbron. Kvinnan och barnen saknade pass eller annat tillstånd som krävs för inresa. 

 

Diakonen har medgett att han hjälpt kvinnan och barnen men hävdat att gärningen ska vara straffri. Han har bland annat hänvisat till att kvinnan och barnen var på flykt och ville till Sverige för att återförenas med sin familj och söka asyl. Han har också åberopat att kvinnan befann sig i ett ”psykiskt undantagstillstånd”. Diakonen har förklarat att han insåg att han åsidosatte reglerna om i vilken stat rätten till asyl ska prövas, men att han på grund av mänsklig medkänsla inte kunde handla på något annat sätt.  

 

Tingsrätten har bedömt att det s.k. humanitära undantaget inte är tillämpligt i målet. Undantaget framgår inte av utlänningslagen men dess existens bekräftades av Högsta domstolen i ett rättsfall från 2009. Anledningen till att tingsrätten inte har ansett undantaget tillämpligt är att kvinnans och barnens rätt till asyl skulle ha prövats av myndigheterna i Tyskland. Detta enligt reglerna i Dublinförordningen.

 

Däremot har tingsrätten ansett att de skäl som diakonen åberopat för att gärningen ska vara straffri medför att gärningen ska anses som ett ringa fall av människosmuggling. Påföljden bestäms därför till dagsböter. 

Senast ändrad: 2017-06-28

För mer information kontakta:

Pontus Andgren
Tingsfiskal
040-353168