JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Personuppgiftsbehandling m.m.

Information om personuppgiftsbehandling vid tingsrätten

När personer inkommit med personuppgifter till tingsrätten behandlas dessa i ärendehanteringssystemet och i löpande text som har samband med systemet.

Ändamålet med behandlingen är att tingsrättens personal ska kunna behandla ditt ärende. För detta krävs att personalen kan använda systemet för sökning och registrering av inkomna och avsända handlingar i administrativa ärenden.

För att tingsrätten ska kunna handlägga ärendet behöver du lämna korrekta och uppdaterade kontaktuppgifter. Tingsrätten kan också hämta kontaktuppgifter till dig ur andra register. Kontaktuppgifterna kan användas vid ett senare tillfälle om det behövs i ett annat mål eller ärende vid domstolen. Handlingarna arkiveras så länge som arkivlagstiftningen kräver.

De som kan få del av personuppgifterna är anställda vid domstolen och andra som behöver dem för att hantera ärendet, t.ex. översättare. Eftersom uppgifterna förekommer i allmänna handlingar kan de komma att lämnas ut till andra personer om någon begär att få ut dem och uppgifterna inte omfattas av sekretess, vilket prövas av tingsrätten.

Uppgifterna finns i allmänna handlingar – gränser för behandling m.m.

Om något har blivit fel i dina personuppgifter kan du begära att de rättas eller raderas eller att behandlingen av dem begränsas.

Det är bra att känna till att denna rätt är starkt begränsad i den behandling som sker hos tingsrätten, eftersom uppgifterna förekommer i allmän handling. Allmänna handlingar får endast ändras eller förstöras om det finns ett giltigt stöd i författning.

Kamerabevakning

Delar av domstolsbyggnaden, invändigt och utvändigt, skyddas av övervakningskameror. Syftet med kamerabevakningen är att förebygga så att inga oegentligheter sker i samband med domstolsförhandling med hänsyn till personal, parter, ombud eller andra som kan tänkas komma till domstolsbyggnaden. Kontaktperson gällande tingsrättens kamerabevakning är säkerhetschefen som är anträffbar på 040 – 35 30 00.

Tillsynsmyndighet för den administrativa verksamheten

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling i den administrativa verksamheten. Dit kan du ge in klagomål om du anser att tingsrätten behandlat dina uppgifter i strid med gällande regelverk.

Kontaktuppgifter

Tingsrätten är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Kontakta tingsrätten om du har frågor, malmo.tingsratt@dom.se eller 040–35 30 00.

Tingsrättens dataskyddsombud: TMA-dataskyddsombud@dom.se

 

 
Senast ändrad: 2019-04-10