JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Studiebesök

Rättegångar på tingsrätten är oftast offentliga. Det betyder att alla som vill se hur en rättegång går till är välkomna till tingsrätten. Men rättens ordförande kan bestämma att unga personer inte får närvara vid en viss rättegång.

Vissa mål är av mycket känslig natur för en enskild person. Sådana mål kan därför hållas helt eller delvis inom stängda dörrar, och då har allmänheten inte tillträde till rättssalen. Något som kan vara bra att tänka på när man väljer vilken rättegång man vill besöka.

Observera också att tingsrätten har säkerhetskontroll, och att det underlättar både för oss och för er om eleverna inte har väskor med sig när de kommer till tingsrätten.

Vår erfarenhet är att unga besökare bör ha fyllt 15 år för att kunna tillgodogöra sig studiebesöket.

Information till lärare/gruppledare inför studiebesök på tingsrätten

Är ni en grupp som vill besöka tingsrätten, exempelvis en skolklass, vill vi gärna ha kontakt med er innan ert besök. Detta för att vi ska kunna anpassa vår planering så att ni får ut så mycket som möjligt av studiebesöket. Telefontid för bokning av studiebesök är 10.00 - 12.00 på telefon 040 - 35 32 80.

Observera att även om ni har meddelat oss att ni kommer på studiebesök, är ni inte garanterade platser på en förhandling eftersom även andra åhörare kan komma dit, såsom anhöriga och massmedia. Tänk också på att det förekommer att rättegångar av olika anledningar ställs in med kort varsel. Vi kan alltså inte ge några garantier för att allt kommer att fungera som planerat även om ni aviserat ert besök i god tid.

Förbered er så här 

Ju bättre förberedda ni är, desto mer kommer ni att få ut av ert studiebesök på tingsrätten. Är du gruppledare ser vi gärna att du inför besöket informerar om nedanstående:

 

  • Det är inte tillåtet att sitta och prata med andra eller kommentera vad som sägs.
  • Det är enligt lag förbjudet att fotografera eller filma inne i eller in i rättssalen under pågående förhandling. 
  • Elektronisk utrustning som kan ta upp bild ska vara avstängd och undanstoppad i rättssalen. Detta omfattar exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och smarta klockor.
  • Rättens ordförande kan besluta om undantag när det gäller användning av elektronisk utrustning.
  • Det är inte tillåtet att lämna kvar kläder och andra tillhörigheter i rättssalen under pauser.
  • Det är inte tillåtet att äta eller dricka under rättegången. Det finns ingen matservering på tingsrätten, däremot finns det flera restauranger i området.

Många som deltar i en rättegång - till exempel vittnen och människor som blivit utsatta för ett brott - är ledsna, rädda och oroliga. Tänk därför på att visa hänsyn vid ert besök genom att hålla en dämpad ljudnivå. Se gärna till att gruppen kommer och går i anslutning till att en förhandling påbörjas eller avslutas, eller i samband med en paus.

Material att ta del av inför studiebesöket

·         Titta gärna på vår animation som visar aktörer och beskriver hur en brottmålsrättegång i tingsrätten går till.

·         Under menyn Brott & straff får du fler tips och påminnelser om vad du bör tänka på inför besöket.

·         Läs mer om domstolens roll och uppgift under menyn Om Sveriges Domstolar/Domstolarna.

·         Skolmaterial: "Varför slog du mig, Peter?". DVD-film från Domstolsverket som visar hur en brottmålsrättegång i svensk domstol går till. Tillsammans med handledningen och studiehäftet är detta skolmaterial anpassat för gymnasieskolan. Materialet är kostnadsfritt och går att beställa via webbplatsen.

·         Brottsoffermyndigheten har tagit fram ett utbildningsmaterial som den som ska till rättegång själv kan använda för att förbereda sig - en webbaserad Rättegångsskola.


 
Senast ändrad: 2019-07-09