JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Uppropslista

Nedan följer ett urval av kommande förhandlingar i brottmål vid Malmö tingsrätt. Ibland blir en förhandling inställd med kort varsel. Då går det bra att välja en annan förhandling att närvara vid.

Om Ni är fler än 5 personer som planerar att komma vill vi gärna att Ni hör av Er till oss på telefonnummer 040- 35 32 80 (telefontid 10:00-12:00), så kan vi bättre hjälpa Er när Ni kommer!

Till tingsrättens nämndemän: Uppropslistan är en service till allmänheten. Den är inte avsedd som vägledning för nämndemän. Nämndkansliet kommer alltid att meddela om förhandlingar ställs in.

 

Torsdag 6 december 2018  
kl. 09:00 - 10:00 B 8125-17, Huvudförhandling
Sal 09 angående narkotikabrott
kl. 09:00 - 12:30 B 10133-18, Huvudförhandling
Sal 13 angående misshandel, olaga hot
kl. 09:00 - 16:00 B 3647-16, Huvudförhandling, Dag 1 av 2
Sal 06 angående grov kvinnofridskränkning
kl. 09:00 - 16:30 B 8711-18, Huvudförhandling, Dag 2 av 2
Sal 05 angående misshandel
kl. 09:00 - 16:30 B 8437-18, Huvudförhandling, Dag 2 av 5
Sal 08 angående grovt bedrägeri m.m.
kl. 09:00 - 16:30 B 11016-13, Huvudförhandling, Dag 1 av 2
Sal 10 angående grov smuggling, grovt dopingbrott
kl. 09:00 - 16:30 B 7799-18, Huvudförhandling, Dag 2 av 2
Sal 12 angående synnerligen grov misshandel och narkotikabrott
kl. 09:00 - 16:30 B 3224-18, Huvudförhandling, Dag 22 av 25
Sal 31, Säkerhetssal angående grovt bedrägeri m.m.
kl. 09:00 - 16:40 B 10255-18, Huvudförhandling
Sal 11 angående förberedelse till grov stöld
kl. 10:00 - 11:00 B 6218-18, Huvudförhandling
Sal 09 angående skadegörelse
kl. 13:30 - 14:00 B 8097-18, Huvudförhandling
Sal 09 angående narkotikabrott (ringa brott) 
kl. 14:00 - 14:30 B 10764-18, Huvudförhandling
Sal 09 angående narkotikabrott
   
Fredag 7 december 2018  
kl. 09:00 - 09:30 B 11394-17, Huvudförhandling
Sal 11 angående brott mot trafikförordningen
kl. 09:00 - 12:00 B 1435-18, Huvudförhandling
Sal 06 angående våld mot tjänsteman
kl. 09:00 - 16:00 B 8818-18, Huvudförhandling
Sal 04 angående rån, grov misshandel
kl. 09:00 - 16:30 B 11016-13, Huvudförhandling, Dag 2 av 2
Sal 10 angående grov smuggling, grovt dopingbrott
kl. 09:30 - 11:00 B 6768-18, Huvudförhandling
Sal 11 angående brott mot lagen om förbud mot vissa radar- och laserinstrument
kl. 11:00 - 12:00 B 10709-18, Huvudförhandling
Sal 11 angående grovt rattfylleri
kl. 13:30 - 14:00 B 9237-18, Huvudförhandling
Sal 06 angående olovlig körning (grovt brott)
kl. 13:30 - 14:00 B 9725-18, Huvudförhandling
Sal 11 angående brott mot trafikförordningen
kl. 14:00 - 14:30 B 9267-18, Huvudförhandling
Sal 06 angående narkotikasmuggling
kl. 14:30 - 15:15 B 7741-18, Huvudförhandling
Sal 06 angående stöld
kl. 15:15 - 16:00 B 2771-18, Huvudförhandling
Sal 06 angående narkotikabrott
kl. 16:00 - 16:30 B 4093-18, Sammanträde
Sal 06 angående undanröjande av skyddstillsyn
   
Måndag 10 december 2018  
kl. 09:00 - 09:45 B 7889-18, Huvudförhandling
Sal 09 angående narkotikabrott
kl. 09:00 - 10:30 B 6151-18, Huvudförhandling
Sal 11 angående misshandel
kl. 09:00 - 10:30 B 1314-18, Huvudförhandling
Sal 13 angående misshandel
kl. 09:00 - 12:00 B 5638-18, Huvudförhandling
Sal 06 angående misshandel, olaga hot
kl. 09:00 - 16:30 B 6104-18, Huvudförhandling
Sal 08 angående misshandel, skadegörelse, olaga hot, ofredande och grov fridskränkning
kl. 09:00 - 16:40 B 6169-17, Huvudförhandling, Dag 1 av 4
Sal 05 angående Synnerligen grov misshandel, rån m.m.
kl. 09:00 - 16:40 B 10255-18, Huvudförhandling, Dag 2 av 2
Sal 10 angående förberedelse till grov stöld
kl. 09:45 - 10:15 B 9655-18, Huvudförhandling
Sal 09 angående olovlig körning (grovt brott)
kl. 10:15 - 11:00 B 7987-18, Huvudförhandling
Sal 09 angående ringa stöld
kl. 10:30 - 12:00 B 9021-18, Huvudförhandling
Sal 11 angående grov narkotikasmuggling
kl. 11:00 - 11:30 B 10247-18, Huvudförhandling
Sal 09 angående skadegörelse
kl. 13:30 - 15:00 B 4500-18, Huvudförhandling
Sal 13 angående olaga hot
kl. 13:30 - 16:00 B 4830-18, Huvudförhandling
Sal 09 angående smuggling, olovlig införsel
kl. 13:30 - 16:00 B 9181-17, Huvudförhandling
Sal 11 angående misshandel, ringa narkotikabrott
kl. 13:30 - 16:30 B 2388-18, Huvudförhandling
Sal 06 angående misshandel, olaga hot
kl. 14:30 - 15:15 B 9204-18, Huvudförhandling
Sal 12 angående narkotikasmuggling
kl. 15:00 - 16:00 B 10422-18, Huvudförhandling
Sal 13 angående häleri m.m.
kl. 15:15 - 16:00 B 8833-18, Huvudförhandling
Sal 12 angående stöld
   
Tisdag 11 december 2018  
kl. 09:00 - 11:00 B 4829-17, Huvudförhandling
Sal 06 angående stöld, olaga hot m.m.
kl. 09:00 - 11:00 B 5749-18, Huvudförhandling
Sal 11 angående olaga hot och ofredande
kl. 09:00 - 12:00 B 4679-18, Huvudförhandling
Sal 09 angående misshandel
kl. 09:00 - 12:00 B 10423-15, Huvudförhandling
Sal 13 angående narkotikabrott och ringa narkotikabrott
kl. 09:00 - 16:30 B 1080-18, Huvudförhandling, Dag 1 av 2
Sal 12 angående misshandel, olaga hot m.m.
kl. 09:00 - 16:30 B 3224-18, Huvudförhandling, Dag 23 av 25
Sal 31, Säkerhetssal angående grovt bedrägeri m.m.
kl. 11:00 - 12:00 B 3512-18, Huvudförhandling
Sal 06 angående ringa stöld
kl. 11:00 - 12:00 B 8941-18, Huvudförhandling
Sal 11 angående grovt rattfylleri
kl. 13:30 - 14:10 B 4281-18, Huvudförhandling
Sal 05 angående ringa narkotikabrott
kl. 13:30 - 14:30 B 10741-18, Huvudförhandling
Sal 11 angående ringa stöld
kl. 13:30 - 15:30 B 65-17, Huvudförhandling
Sal 06 angående försök till mord, rattfylleri, olovlig körning grovt brott, narkotikabrott mm
kl. 13:30 - 15:30 B 5949-18, Huvudförhandling
Sal 09 angående penningtvättsbrott
kl. 15:30 - 16:00 B 10423-18, Huvudförhandling
Sal 06 angående ringa stöld
kl. 15:30 - 16:30 B 8165-18, Huvudförhandling
Sal 09 angående stöld
   
Onsdag 12 december 2018  
kl. 09:00 - 10:15 B 5401-18, Huvudförhandling
Sal 11 angående penningtvättsbrott
kl. 09:00 - 10:30 B 2000-18, Huvudförhandling
Sal 06 angående rattfylleri
kl. 09:00 - 12:00 B 3638-18, Huvudförhandling
Sal 08 angående framkallande av fara för annan
kl. 09:00 - 12:00 B 217-18, Huvudförhandling
Sal 10 angående grovt rattfylleri m.m. 
kl. 09:00 - 12:00 B 1080-18, Huvudförhandling, Dag 2 av 2
Sal 12 angående misshandel, olaga hot m.m.
kl. 09:00 - 16:30 B 8437-18, Huvudförhandling, Dag 3 av 5
Sal 05 angående grovt bedrägeri m.m.
kl. 09:00 - 16:30 B 7168-18, Huvudförhandling, Dag 1 av 2
Sal 07 angående grov misshandel mm. 
kl. 09:00 - 16:30 B 4637-18, Huvudförhandling
Sal 13 angående misshandel m.m.
kl. 10:00 - 12:00 B 7999-18, Huvudförhandling
Sal 09 angående urkundsförfalskning och bidragsbrott 
kl. 10:30 - 12:00 B 7042-17, Huvudförhandling
Sal 06 angående bedrägeri
kl. 13:30 - 15:00 B 5821-17, Huvudförhandling
Sal 08 angående sexuellt ofredande
kl. 13:30 - 15:30 B 8077-18, Huvudförhandling
Sal 06 angående narkotikasmuggling
kl. 13:30 - 15:30 B 3861-18, Huvudförhandling
Sal 09 angående Skadegörelse m.m
kl. 13:30 - 16:00 B 795-17, Huvudförhandling
Sal 10 angående grov misshandel m.m.
kl. 13:30 - 16:00 B 7783-18, Huvudförhandling
Sal 12 angående olaga hot, narkotikabrott
kl. 15:00 - 15:45 B 6190-18, Huvudförhandling
Sal 08 angående rattfylleri
kl. 15:30 - 16:15 B 3758-18, Huvudförhandling
Sal 09 angående brukande av falsk urkund
kl. 15:45 - 16:15 B 8010-18, Huvudförhandling
Sal 08 angående olovlig körning (grovt brott)
   
Torsdag 13 december 2018  
kl. 09:00 - 09:45 B 11083-18, Huvudförhandling
Sal 10 angående olovlig körning, mm
kl. 09:00 - 10:00 B 9861-18, Huvudförhandling
Sal 13 angående skadegörelse
kl. 09:00 - 11:00 B 9078-18, Huvudförhandling
Sal 06 angående misshandel
kl. 09:00 - 11:30 B 6221-18, Huvudförhandling
Sal 09 angående misshandel
kl. 09:00 - 16:30 B 3224-18, Huvudförhandling, Dag 24 av 25
Sal 31, Säkerhetssal angående grovt bedrägeri m.m.
kl. 09:00 - 16:40 B 769-18, Huvudförhandling, Dag 1 av 2
Sal 11 angående grov narkotikasmuggling
kl. 10:00 - 16:30 B 3240-18, Huvudförhandling
Sal 13 angående synnerligen grov narkotikasmuggling
kl. 10:30 - 16:40 B 6169-17, Huvudförhandling, Dag 2 av 4
Sal 05 angående Synnerligen grov misshandel, rån m.m.
kl. 11:00 - 12:00 B 9273-18, Huvudförhandling
Sal 06 angående vårdslöshet i trafik, mm
kl. 13:30 - 15:00 B 11050-17, Sammanträde
Sal 06 angående begäran om undanröjande av ordningsbot
kl. 13:30 - 15:00 B 4996-18, Huvudförhandling
Sal 09 angående narkotikasmuggling
kl. 13:30 - 16:30 B 7816-16, Huvudförhandling
Sal 10 angående grov stöld
kl. 13:30 - 16:40 B 5466-17, Fortsatt huvudförhandling
Sal 07 angående misshandel, olaga hot 
kl. 15:00 - 15:45 B 9174-18, Huvudförhandling
Sal 06 angående penningtvättsbrott
kl. 15:45 - 16:30 B 9891-18, Huvudförhandling
Sal 06 angående brukande av falsk urkund
   
Fredag 14 december 2018  
kl. 09:00 - 09:30 B 7344-18, Huvudförhandling
Sal 08 angående narkotikabrott (ringa brott) 
kl. 09:00 - 11:00 B 9693-18, Huvudförhandling
Sal 05 angående narkotikabrott
kl. 09:00 - 11:00 B 11079-18, Huvudförhandling
Sal 09 angående misshandel
kl. 09:00 - 12:00 B 3647-16, Huvudförhandling, Dag 2 av 2
Sal 06 angående grov kvinnofridskränkning
kl. 09:00 - 12:00 B 769-18, Huvudförhandling, Dag 2 av 2
Sal 10 angående grov narkotikasmuggling
kl. 09:00 - 16:30 B 7168-18, Huvudförhandling, Dag 2 av 2
Sal 04 angående grov misshandel mm. 
kl. 09:00 - 16:30 B 3224-18, Huvudförhandling, Dag 25 av 25
Sal 31, Säkerhetssal angående grovt bedrägeri m.m.
kl. 09:30 - 10:00 B 10313-18, Huvudförhandling
Sal 08 angående olovlig körning
kl. 10:00 - 10:30 B 10654-18, Huvudförhandling
Sal 08 angående narkotikabrott (ringa brott) 
kl. 10:30 - 11:15 B 10626-18, Huvudförhandling
Sal 08 angående narkotikabrott (ringa brott) och rattfylleri
kl. 11:00 - 11:30 B 7173-18, Huvudförhandling
Sal 09 angående misshandel, stöld, olovlig körning, grovt m.m
kl. 11:00 - 12:00 B 10364-18, Huvudförhandling
Sal 05 angående narkotikabrott m.m.
kl. 11:15 - 11:45 B 10708-18, Huvudförhandling
Sal 08 angående narkotikabrott (ringa brott) 
kl. 13:30 - 14:00 B 10923-18, Huvudförhandling
Sal 08 angående rattfylleri och ringa narkotikabrott
kl. 13:30 - 15:30 B 3787-16, Huvudförhandling
Sal 05 angående olaga hot
kl. 14:00 - 14:30 B 10794-18, Huvudförhandling
Sal 08 angående narkotikabrott (ringa brott) 
kl. 15:00 - 15:30 B 10601-18, Huvudförhandling
Sal 06 angående narkotikasmuggling
kl. 15:30 - 16:15 B 6956-18, Huvudförhandling
Sal 05 angående olovlig körning (grovt brott) och grovt bedrägeri
kl. 15:30 - 16:30 B 9740-18, Huvudförhandling
Sal 06 angående vållande till kroppsskada, brott mot trafikförordningen


Senast ändrad: 2018-12-06