JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Uppropslista

Nedan följer ett urval av kommande förhandlingar i brottmål vid Malmö tingsrätt. Ibland blir en förhandling inställd med kort varsel. Då går det bra att välja en annan förhandling att närvara vid.

Om Ni är fler än 5 personer som planerar att komma vill vi gärna att Ni hör av Er till oss på telefonnummer 040- 35 32 80 (telefontid 10:00-12:00), så kan vi bättre hjälpa Er när Ni kommer!

Till tingsrättens nämndemän: Uppropslistan är en service till allmänheten. Den är inte avsedd som vägledning för nämndemän. Nämndkansliet kommer alltid att meddela om förhandlingar ställs in.

 

 

 

 

Fredag 12 oktober 2018  
kl. 09:00 - 09:30 B 5665-18, Huvudförhandling
Sal 11 angående brott mot trafikförordningen
kl. 09:00 - 09:45 B 8318-18, Huvudförhandling
Sal 09 angående stöld
kl. 09:00 - 11:00 B 2791-18, Huvudförhandling
Sal 10 angående bedrägeri
kl. 09:00 - 12:00 B 9779-17, Huvudförhandling
Sal 08 angående grov misshandel
kl. 09:00 - 12:00 B 2957-18, Huvudförhandling, Dag 2 av 2
Sal 12 angående hot mot tjänsteman m.m.
kl. 09:00 - 16:40 B 6706-18, Huvudförhandling
Sal 07 angående övergrepp i rättssak, grovt rån
kl. 09:30 - 10:00 B 6729-18, Huvudförhandling
Sal 11 angående förseelse mot trafikförordningen
kl. 10:00 - 10:30 B 6768-18, Huvudförhandling
Sal 11 angående brott mot lagen om förbud mot vissa radar- och laserinstrument
kl. 10:30 - 11:00 B 11394-17, Huvudförhandling
Sal 11 angående brott mot trafikförordningen
kl. 11:00 - 11:30 B 6968-18, Huvudförhandling
Sal 11 angående brott mot trafikförordningen
kl. 11:30 - 12:00 B 2652-17, Huvudförhandling
Sal 11 angående ringa narkotikabrott
kl. 13:30 - 14:30 B 5432-18, Huvudförhandling
Sal 11 angående otillåten taxitrafik
kl. 13:30 - 15:00 B 4258-18, Huvudförhandling
Sal 10 angående misshandel
kl. 14:30 - 15:00 B 6295-18, Huvudförhandling
Sal 11 angående brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål
kl. 14:30 - 16:30 B 5005-18, Fortsatt huvudförhandling
Sal 13 angående misshandel, olaga hot, skadegörelse
kl. 15:00 - 15:45 B 7081-18, Huvudförhandling
Sal 11 angående rattfylleri, ringa narkotikabrott, olovlig körning
kl. 15:00 - 16:30 B 9183-17, Huvudförhandling
Sal 10 angående olovlig körning (grovt brott), rattfylleri, narkotikabrott (ringa brott)
kl. 15:45 - 16:30 B 7823-18, Huvudförhandling
Sal 11 angående olovlig körning
   
Måndag 15 oktober 2018  
kl. 09:00 - 09:30 B 8454-18, Huvudförhandling
Sal 13 angående narkotikabrott (ringa brott) 
kl. 09:00 - 10:00 B 9100-18, Muntlig förhandling
Sal 05 angående begäran om prövning av beslag
kl. 09:00 - 10:00 B 5483-18, Huvudförhandling
Sal 09 angående brukande av falsk urkund
kl. 09:00 - 10:30 B 6178-18, Huvudförhandling
Sal 03 angående förverkande av beslag
kl. 09:00 - 11:30 B 8267-18, Huvudförhandling
Sal 04 angående försök till grov stöld, ringa narkotikabrott
kl. 09:00 - 12:00 B 7529-18, Huvudförhandling
Sal 06 angående grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott m.m.
kl. 09:00 - 16:30 B 7913-17, Huvudförhandling, Dag 1 av 7.
Sal 07 angående grovt penningtvättsbrott, grov trolöshet mot huvudman m.m.
kl. 09:00 - 16:30 B 4882-18, Huvudförhandling, Dag 3 av 4
Sal 08 angående grov mordbrand, misshandel, olaga hot
kl. 09:00 - 16:40 B 4365-18, Huvudförhandling, Dag 2 av 3
Sal 11 angående stöld
kl. 09:30 - 16:30 B 8221-18, Huvudförhandling
Sal 13 angående försök till grov stöld
kl. 10:00 - 10:45 B 5048-18, Huvudförhandling
Sal 09 angående brukande av falsk urkund
kl. 10:45 - 11:30 B 4761-18, Huvudförhandling
Sal 09 angående grovt rattfylleri
kl. 11:00 - 11:45 B 6852-18, Huvudförhandling
Sal 03 angående narkotikabrott (ringa brott) och olovligt förfogande
kl. 11:00 - 16:00 B 10443-17, Huvudförhandling
Sal 05 angående brukande av falsk urkund, narkotikabrott m.m.
kl. 11:30 - 12:00 B 6565-18, Huvudförhandling
Sal 09 angående narkotikabrott (ringa brott), rattfylleri och hastighetsöverträdelse
kl. 13:00 - 13:30 B 6339-18, Huvudförhandling
Sal 06 angående skadegörelse
kl. 13:00 - 16:40 B 7934-18, Huvudförhandling
Sal 04 angående misshandel m.m.
kl. 13:30 - 14:30 B 8634-18, Annan förhandling
Sal 06 angående europeisk arresteringsorder
kl. 13:30 - 15:00 B 1926-18, Huvudförhandling
Sal 10 angående stöld
kl. 13:30 - 16:30 B 5378-18, Huvudförhandling
Sal 09 angående människosmuggling (ringa brott)
kl. 14:00 - 16:30 B 10955-17, Huvudförhandling
Sal 12 angående misshandel
   
Tisdag 16 oktober 2018  
   
   
Onsdag 17 oktober 2018  
kl. 09:00 - 16:30 B 7913-17, Huvudförhandling, Dag 2 av 7
Sal 07 angående grovt penningtvättsbrott, grov trolöshet mot huvudman m.m.
kl. 09:00 - 16:40 B 3550-16, Huvudförhandling
Sal 06 angående narkotikabrott (ringa brott), ringa stöld, stöld m.m.
   
Torsdag 18 oktober 2018  
kl. 09:00 - 10:00 B 8750-18, Huvudförhandling
Sal 12 angående undanröjande av ungdomstjänst
kl. 09:00 - 13:00 B 8321-16, Huvudförhandling, Dag 7 av 7
Sal 05 angående falsk angivelse, falsk tillvitelse och bevisförvanskning
kl. 09:00 - 16:30 B 3224-18, Huvudförhandling, Dag 4 av 25
Sal 07 angående grovt bedrägeri m.m.
kl. 09:00 - 16:40 B 1116-18, Huvudförhandling, Dag 1 av 3
Sal 04 angående synnerligen grov narkotikasmuggling, försök till synnerligen grovt narkotikabrott
kl. 10:00 - 11:00 B 9136-18, Huvudförhandling
Sal 12 angående stöld
kl. 13:00 - 16:40 B 6975-18, Huvudförhandling, Dag 2 av 2
Sal 05 angående människorov, olaga frihetsberövande m.m.
   
Fredag 19 oktober 2018  
kl. 09:00 - 09:30 B 8009-18, Huvudförhandling
Sal 08 angående rattfylleri
kl. 09:00 - 10:30 B 11098-17, Huvudförhandling
Sal 06 angående grov stöld 
kl. 09:00 - 11:00 B 4309-18, Huvudförhandling
Sal 09 angående misshandel
kl. 09:00 - 11:00 B 1191-17, Huvudförhandling
Sal 11 angående smuggling (grovt brott)
kl. 09:00 - 16:40 B 1116-18, Huvudförhandling, Dag 2 av 3
Sal 07 angående synnerligen grov narkotikasmuggling, försök till synnerligen grovt narkotikabrott
kl. 09:30 - 10:15 B 8018-18, Huvudförhandling
Sal 08 angående olovlig körning
kl. 10:15 - 11:00 B 8379-18, Huvudförhandling
Sal 08 angående rattfylleri m m
kl. 10:30 - 11:00 B 8004-18, Huvudförhandling
Sal 06 angående olovlig körning (grovt brott)
kl. 11:00 - 11:30 B 8453-18, Huvudförhandling
Sal 08 angående rattfylleri, mm
kl. 11:00 - 12:00 B 7988-18, Huvudförhandling
Sal 06 angående brukande av falsk urkund
kl. 11:30 - 12:00 B 8452-18, Huvudförhandling
Sal 08 angående dopingbrott (ringa brott)

 

 

 Senast ändrad: 2018-10-11