JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Uppropslista

Nedan följer ett urval av kommande förhandlingar i brottmål vid Malmö tingsrätt. Ibland blir en förhandling inställd med kort varsel. Då går det bra att välja en annan förhandling att närvara vid.

Om Ni är fler än 5 personer som planerar att komma vill vi gärna att Ni hör av Er till oss på telefonnummer 040- 35 32 80 (telefontid 10:00-12:00), så kan vi bättre hjälpa Er när Ni kommer!

Till tingsrättens nämndemän: Uppropslistan är en service till allmänheten. Den är inte avsedd som vägledning för nämndemän. Nämndkansliet kommer alltid att meddela om förhandlingar ställs in.

 

Fredag 23 augusti 2019  
kl. 09:00 - 09:30 B 5892-19, Huvudförhandling
Sal 08 angående olovlig körning
kl. 09:00 - 09:45 B 2639-19, Huvudförhandling
Sal 06 angående stöld
kl. 09:00 - 10:00 B 11800-17, Bevisupptagning
Sal 09 angående försök till grovt bedrägeri m.m.
kl. 09:00 - 16:00 B 1245-19, Huvudförhandling, Dag 2 av 3
Sal 10 angående grovt vapenbrott och grovt narkotikabrott
kl. 09:00 - 16:00 B 4317-19, Huvudförhandling, Dag 2 av 3
Sal 13 angående grovt häleri, grov förskingring 
kl. 09:30 - 10:00 B 4299-19, Huvudförhandling
Sal 08 angående olovlig körning
kl. 09:45 - 12:00 B 4617-19, Huvudförhandling
Sal 06 angående brukande av falsk urkund och olovlig körning
kl. 10:00 - 10:30 B 4333-19, Huvudförhandling
Sal 08 angående olovlig körning
kl. 10:00 - 11:00 B 6343-19, Huvudförhandling
Sal 09 angående narkotikabrott (ringa brott)
kl. 10:30 - 11:00 B 3914-18, Huvudförhandling
Sal 08 angående narkotikabrott (ringa brott) 
kl. 11:00 - 11:30 B 1299-19, Huvudförhandling
Sal 08 angående brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål
kl. 11:00 - 11:45 B 4630-19, Huvudförhandling
Sal 09 angående ringa vapenbrott
kl. 11:30 - 12:00 B 2068-19, Huvudförhandling
Sal 08 angående bedrägeri och penningtvättsbrott, ringa narkotikabrott
kl. 13:30 - 14:15 B 4712-19, Huvudförhandling
Sal 08 angående ringa narkotikabrott och rattfylleri
kl. 13:30 - 14:30 B 10573-18, Huvudförhandling
Sal 06 angående olovlig körning, brott mot förordningen om vägtrafikregister
kl. 14:30 - 16:00 B 1194-19, Huvudförhandling
Sal 06 angående häleri, givande av muta
   
Måndag 26 augusti 2019  
kl. 09:00 - 10:00 B 3391-19, Huvudförhandling
Sal 11 angående penningtvättsbrott
kl. 09:00 - 10:15 B 1741-19, Huvudförhandling
Sal 06 angående våld mot tjänsteman och hot mot tjänsteman
kl. 09:00 - 11:00 B 623-19, Huvudförhandling
Sal 10 angående misshandel
kl. 09:00 - 12:00 B 2910-19, Huvudförhandling
Sal 05 angående penningtvättsbrott
kl. 09:00 - 12:00 B 10825-18, Huvudförhandling
Sal 09 angående misshandel, olaga hot
kl. 09:00 - 12:00 B 4317-19, Huvudförhandling, Dag 3 av 3
Sal 13 angående grovt häleri, grov förskingring
kl. 09:00 - 14:00 B 6641-16, Huvudförhandling
Sal 12 angående grovt bedrägeri m.m.
kl. 09:00 - 16:00 B 2885-17, Huvudförhandling, Dag 4 av 13
Sal 31, Säkerhetssal angående mord, medhjälp till mord 
kl. 10:00 - 10:30 B 6574-19, Huvudförhandling
Sal 11 angående olovlig körning
kl. 10:15 - 11:15 B 6110-19, Huvudförhandling
Sal 06 angående grovt rattfylleri
kl. 10:30 - 11:15 B 7003-19, Huvudförhandling
Sal 11 angående olovlig körning (grovt brott)
kl. 11:00 - 11:45 B 4908-19, Huvudförhandling
Sal 10 angående ringa vapenbrott
kl. 11:15 - 12:00 B 4685-19, Huvudförhandling
Sal 06 angående narkotikabrott och ringa narkotikabrott
kl. 13:00 - 14:30 B 1159-19, Huvudförhandling
Sal 09 angående grov stöld
kl. 13:00 - 15:00 B 6702-19, Huvudförhandling
Sal 13 angående grov narkotikasmuggling
kl. 13:00 - 16:00 B 10262-17, Huvudförhandling
Sal 06 angående grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott
kl. 13:30 - 15:00 B 1910-19, Huvudförhandling
Sal 05 angående penningtvättsbrott
kl. 13:30 - 15:00 B 3778-19, Huvudförhandling
Sal 10 angående våldsamt motstånd
kl. 14:00 - 14:30 B 4636-19, Huvudförhandling
Sal 12 angående olovlig körning (grovt brott), rattfylleri
kl. 14:30 - 15:15 B 865-19, Huvudförhandling
Sal 09 angående narkotikabrott
kl. 14:30 - 16:00 B 2978-19, Huvudförhandling
Sal 12 angående  förgripelse mot tjänsteman, våldsamt motstånd, rattfylleri, ringa narkotikabrott och olovlig körning
kl. 15:00 - 15:30 B 6535-19, Huvudförhandling
Sal 05 angående narkotikabrott (ringa brott) 
kl. 15:00 - 15:30 B 3317-19, Huvudförhandling
Sal 10 angående olovlig körning, mm
kl. 15:15 - 16:00 B 3981-19, Huvudförhandling
Sal 09 angående brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål och ringa narkotikabrott 
kl. 15:30 - 16:00 B 3908-19, Huvudförhandling
Sal 10 angående rattfylleri
   
Tisdag 27 augusti 2019  
kl. 09:00 - 09:45 B 5345-19, Huvudförhandling
Sal 05 angående stöld
kl. 09:00 - 10:30 B 2822-19, Huvudförhandling
Sal 12 angående häleri
kl. 09:00 - 11:00 B 4540-19, Huvudförhandling
Sal 09 angående våld mot tjänsteman
kl. 09:00 - 12:00 B 5020-19, Huvudförhandling
Sal 04 angående narkotikabrott
kl. 09:00 - 15:00 B 163-18, Huvudförhandling
Sal 06 angående grov misshandel
kl. 09:00 - 16:00 B 1447-19, Huvudförhandling, Dag 3 av 20
Sal 07 angående grovt bedrägeri, penningtvätt
kl. 09:00 - 16:00 B 1009-19, Huvudförhandling, Dag 1 av 12
Sal 31, Säkerhetssal angående grov stöld m.m.
kl. 09:00 - 16:30 B 9840-18, Huvudförhandling
Sal 13 angående sexuellt tvång, sexuellt ofredande
kl. 09:45 - 10:15 B 6890-19, Huvudförhandling
Sal 05 angående olovlig körning (grovt brott)
kl. 10:15 - 11:00 B 6559-19, Huvudförhandling
Sal 05 angående brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål
kl. 10:30 - 12:00 B 3379-19, Huvudförhandling
Sal 12 angående olaga hot och brott mot lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor 
kl. 11:15 - 11:45 B 2430-19, Huvudförhandling
Sal 09 angående olovlig körning (grovt brott), brott mot vägtrafikskattelagen
kl. 13:00 - 13:45 B 7113-19, Huvudförhandling
Sal 12 angående narkotikabrott (ringa brott) 
kl. 13:00 - 14:00 B 920-19, Huvudförhandling
Sal 09 angående stöld, narkotikabrott, brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål
kl. 13:30 - 14:15 B 11964-18, Huvudförhandling
Sal 05 angående narkotikabrott
kl. 13:45 - 15:15 B 9081-18, Huvudförhandling
Sal 12 angående våld och hot mot tjänsteman
kl. 14:00 - 14:45 B 4932-19, Huvudförhandling
Sal 09 angående narkotikabrott (ringa brott) 
kl. 14:15 - 15:00 B 6616-19, Huvudförhandling
Sal 05 angående narkotikabrott (ringa brott) 
kl. 14:45 - 15:30 B 5215-19, Huvudförhandling
Sal 09 angående narkotikabrott (ringa brott) 
kl. 15:00 - 15:45 B 6737-19, Huvudförhandling
Sal 05 angående rattfylleri och olovlig körning
kl. 15:15 - 15:45 B 11256-18, Huvudförhandling
Sal 12 angående narkotikasmuggling
kl. 15:30 - 16:00 B 4959-19, Huvudförhandling
Sal 09 angående narkotikabrott (ringa brott) 
   
Onsdag 28 augusti 2019  
kl. 09:00 - 10:30 B 2863-19, Huvudförhandling
Sal 13 angående penningtvättsbrott
kl. 09:00 - 12:00 B 4860-17, Huvudförhandling
Sal 09 angående grov misshandel
kl. 09:00 - 12:00 B 1245-19, Huvudförhandling, Dag 3 av 3
Sal 11 angående grovt vapenbrott m.m.
kl. 09:00 - 12:00 B 10421-17, Huvudförhandling
Sal 12 angående dataintrång
kl. 09:00 - 14:00 B 11120-18, Huvudförhandling
Sal 05 angående misshandel
kl. 09:00 - 16:00 B 1009-19, Huvudförhandling, Dag 2 av 12
Sal 04 angående grov stöld m.m.
kl. 09:00 - 16:00 B 549-18, Huvudförhandling
Sal 06 angående talan om företagsbot
kl. 10:30 - 11:30 B 4895-19, Huvudförhandling
Sal 13 angående penningtvättsbrott
kl. 13:00 - 14:30 B 1523-19, Huvudförhandling
Sal 12 angående misshandel
kl. 13:00 - 14:30 B 6908-19, Huvudförhandling
Sal 13 angående penningtvättsbrott
kl. 13:00 - 16:00 B 1172-17, Huvudförhandling
Sal 09 angående Misshandel
kl. 14:30 - 15:00 B 4188-19, Huvudförhandling
Sal 12 angående narkotikabrott
kl. 14:30 - 15:30 B 3657-19, Huvudförhandling
Sal 13 angående penningtvättsbrott
kl. 15:00 - 16:00 B 3999-19, Huvudförhandling
Sal 12 angående bokföringsbrott
   
Torsdag 29 augusti 2019  
kl. 09:00 - 09:45 B 1802-19, Huvudförhandling
Sal 06 angående narkotikabrott m.m.
kl. 09:00 - 10:00 B 2061-19, Huvudförhandling
Sal 10 angående ringa stöld, skadegörelse
kl. 09:00 - 10:00 B 4064-19, Huvudförhandling
Sal 13 angående penningtvättsbrott
kl. 09:00 - 11:00 B 6884-19, Huvudförhandling
Sal 11 angående stöld
kl. 09:00 - 12:00 B 3689-17, Huvudförhandling
Sal 12 angående narkotikabrott
kl. 09:00 - 16:00 B 1009-19, Huvudförhandling, Dag 3 av 12
Sal 04 angående grov stöld m.m.
kl. 09:00 - 16:00 B 1447-19, Huvudförhandling, Dag 4 av 20
Sal 07 angående grovt bedrägeri, penningtvätt
kl. 09:45 - 10:30 B 4031-19, Huvudförhandling
Sal 06 angående ringa stöld
kl. 10:00 - 10:30 B 3751-19, Huvudförhandling
Sal 10 angående stöld
kl. 10:00 - 11:00 B 6977-19, Huvudförhandling
Sal 13 angående olovlig körning (grovt brott)
kl. 10:30 - 12:00 B 11444-18, Huvudförhandling
Sal 06 angående olaga hot
kl. 10:45 - 11:30 B 2967-19, Huvudförhandling
Sal 10 angående ringa narkotikabrott och olovlig körning
kl. 11:30 - 12:00 B 6548-19, Huvudförhandling
Sal 10 angående narkotikabrott
kl. 13:00 - 15:00 B 5200-19, Huvudförhandling
Sal 12 angående misshandel
kl. 13:30 - 14:00 B 5008-19, Huvudförhandling
Sal 09 angående narkotikabrott (ringa brott) 
kl. 13:30 - 14:30 B 3028-19, Huvudförhandling
Sal 10 angående smitning från trafikolycksplats
kl. 13:30 - 14:30 B 5476-19, Sammanträde
Sal 13 angående undanröjande av skyddstillsyn
kl. 13:30 - 15:00 B 2332-19, Huvudförhandling
Sal 06 angående smuggling
kl. 14:00 - 14:45 B 2141-18, Huvudförhandling
Sal 09 angående olovlig körning (grovt brott)
kl. 14:30 - 15:00 B 4082-19, Huvudförhandling
Sal 10 angående grovt rattfylleri
kl. 14:45 - 15:45 B 5579-19, Huvudförhandling
Sal 09 angående narkotikasmuggling
kl. 15:00 - 15:30 B 4015-19, Huvudförhandling
Sal 06 angående ringa stöld och ringa narkotikabrott 
kl. 15:00 - 15:30 B 7672-19, Huvudförhandling
Sal 12 angående stöld
kl. 15:00 - 15:45 B 4300-19, Huvudförhandling
Sal 10 angående olovlig körning, mm
kl. 15:30 - 16:00 B 4478-19, Huvudförhandling
Sal 06 angående grovt rattfylleri
kl. 15:30 - 16:00 B 6666-19, Huvudförhandling
Sal 12 angående ringa narkotikabrott
   
Fredag 30 augusti 2019  
kl. 09:00 - 09:30 B 3354-19, Huvudförhandling
Sal 11 angående hastighetsöverträdelse
kl. 09:00 - 12:00 B 6681-19, Huvudförhandling
Sal 09 angående grov stöld och penningtvättsbrott
kl. 09:00 - 14:00 B 456-18, Huvudförhandling
Sal 10 angående smuggling
kl. 09:00 - 16:00 B 1311-19, Huvudförhandling, Dag 1 av 3
Sal 06 angående misshandel
kl. 09:30 - 10:15 B 3486-19, Huvudförhandling
Sal 11 angående brott mot trafikförordningen
kl. 11:00 - 11:30 B 2783-19, Huvudförhandling
Sal 11 angående hastighetsöverträdelse
kl. 11:30 - 12:00 B 7993-18, Huvudförhandling
Sal 11 angående brott mot trafikförordningen
kl. 13:00 - 13:45 B 6922-18, Huvudförhandling
Sal 11 angående bilbältesförseelse
kl. 13:00 - 14:00 B 7647-19, Sammanträde
Sal 09 angående undanröjande av ungdomsvård
kl. 14:00 - 15:00 B 7492-19, Muntlig förhandling
Sal 10 angående överlämnande enligt europeisk arresteringsorder


Senast ändrad: 2019-08-22