JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Uppropslista

Nedan följer ett urval av kommande förhandlingar i brottmål vid Malmö tingsrätt. Ibland blir en förhandling inställd med kort varsel. Då går det bra att välja en annan förhandling att närvara vid.

Om Ni är fler än 5 personer som planerar att komma vill vi gärna att Ni hör av Er till oss på telefonnummer 040- 35 32 80 (telefontid 10:00-12:00), så kan vi bättre hjälpa Er när Ni kommer!

Till tingsrättens nämndemän: Uppropslistan är en service till allmänheten. Den är inte avsedd som vägledning för nämndemän. Nämndkansliet kommer alltid att meddela om förhandlingar ställs in.

 

Torsdag 9 augusti 2018  
kl. 09:00 - 16:00 B 524-18, Huvudförhandling, Dag 14 av 18
Sal 04 angående grovt bidragsbrott
kl. 09:00 - 16:00 B 3402-18, Huvudförhandling, Dag 1 av 4
Sal 06 angående grovt rån m.m.
kl. 13:00 - 15:00 B 5523-18, Huvudförhandling
Sal 09 angående grovt smugglingsbrott
kl. 13:00 - 16:00 B 2809-18, Huvudförhandling, Dag 2 av 2
Sal 08 angående grovt vapenbrott, grovt narkotikabrott m.m.
kl. 13:30 - 15:30 B 6976-18, Bevisupptagning
Sal 10 angående misshandel, olaga hot
   
Fredag 10 augusti 2018  
kl. 09:00 - 16:00 B 524-18, Huvudförhandling, Dag 15 av 18
Sal 04 angående grovt bidragsbrott
kl. 09:00 - 16:00 B 5715-18, Huvudförhandling
Sal 06 angående misshandel och olaga hot
kl. 10:45 - 12:00 B 6732-18, Huvudförhandling
Sal 09 angående brukande av falsk urkund
kl. 13:30 - 15:30 B 6619-18, Huvudförhandling
Sal 09 angående häleri och stöld
   
Måndag 13 augusti 2018  
kl. 09:00 - 09:45 B 4270-17, Huvudförhandling
Sal 08 angående rattfylleri, ringa narkotikabrott
kl. 09:00 - 12:00 B 4334-17, Huvudförhandling
Sal 11 angående grovt narkotikabrott m.m.
kl. 09:00 - 16:00 B 524-18, Huvudförhandling, Dag 16 av 18
Sal 04 angående grovt bidragsbrott
kl. 09:00 - 16:00 B 3402-18, Huvudförhandling, Dag 2 av 4
Sal 06 angående grovt rån m.m.
kl. 09:00 - 16:00 B 1505-18, Huvudförhandling, Dag 4 av 4
Sal 09 angående grovt bedrägeri, bedrägeri m.m.
kl. 09:45 - 10:45 B 3510-18, Huvudförhandling
Sal 08 angående hot mot tjänsteman
kl. 10:45 - 11:15 B 3540-18, Huvudförhandling
Sal 08 angående brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål
kl. 11:15 - 11:45 B 3973-18, Huvudförhandling
Sal 08 angående narkotikabrott samt ringa narkotikabrott
kl. 11:45 - 12:00 B 4747-18, Huvudförhandling
Sal 08 angående ringa stöld
kl. 13:30 - 16:00 B 3552-18, Huvudförhandling
Sal 08 angående hemfridsbrott, misshandel
   
Tisdag 14 augusti 2018  
kl. 09:00 - 09:45 B 6639-18, Huvudförhandling
Sal 11 angående undanröjande av ungdomsvård
kl. 09:00 - 16:00 B 524-18, Huvudförhandling, Dag 17 av 18
Sal 04 angående grovt bidragsbrott
kl. 10:00 - 11:30 B 6815-18, Huvudförhandling
Sal 11 angående misshandel
kl. 10:00 - 16:00 B 5974-18, Huvudförhandling
Sal 09 angående misshandel och olaga hot m.m.
kl. 11:00 - 12:00 B 2515-18, Huvudförhandling
Sal 08 angående narkotikasmuggling
kl. 13:30 - 15:00 B 2092-18, Huvudförhandling
Sal 08 angående vårdslöshet i trafik, vållande till kroppsskada
kl. 15:00 - 15:45 B 2724-18, Huvudförhandling
Sal 08 angående stöld och ringa stöld
   
Onsdag 15 augusti 2018  
kl. 09:00 - 10:30 B 2512-18, Huvudförhandling
Sal 08 angående brukande av falsk urkund, olovlig körning (grovt brott)
kl. 09:00 - 11:00 B 6613-18, Huvudförhandling
Sal 09 angående misshandel
kl. 09:00 - 16:00 B 3402-18, Huvudförhandling, Dag 3 av 4
Sal 06 angående grovt rån m.m.
kl. 10:30 - 11:00 B 2672-18, Huvudförhandling
Sal 08 angående brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål
kl. 11:00 - 11:45 B 2797-18, Huvudförhandling
Sal 08 angående narkotikasmuggling
kl. 13:30 - 15:30 B 6550-17, Huvudförhandling
Sal 08 angående narkotikabrott m.m.
kl. 15:30 - 16:00 B 3170-18, Huvudförhandling
Sal 08 angående narkotikabrott (ringa brott)
   
Torsdag 16 augusti 2018  
kl. 09:00 - 09:30 B 8979-17, Huvudförhandling
Sal 08 angående narkotikabrott (ringa brott)
kl. 09:00 - 16:00 B 524-18, Huvudförhandling, Dag 18 av 18
Sal 04 angående grovt bidragsbrott
kl. 09:00 - 16:00 B 3402-18, Huvudförhandling, Dag 4 av 4
Sal 06 angående grovt rån m.m.
kl. 09:30 - 11:00 B 2250-18, Huvudförhandling
Sal 08 angående vållande till kroppsskada m.m
kl. 12:30 - 14:00 B 5275-18, Fortsatt huvudförhandling
Sal 12 angående misshandel, våld mot tjänsteman m.m.
kl. 13:00 - 14:30 B 11610-17, Huvudförhandling
Sal 08 angående olovlig körning
kl. 13:00 - 16:00 B 6548-18, Huvudförhandling
Sal 09 angående stöld
kl. 14:30 - 15:00 B 3220-18, Huvudförhandling
Sal 08 angående narkotikabrott (ringa brott) och försök till stöld
kl. 15:00 - 16:00 B 3201-18, Huvudförhandling
Sal 08 angående rattfylleri, ringa narkotikabrott och brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål
   
Fredag 17 augusti 2018  
kl. 09:00 - 13:00 B 6407-18, Huvudförhandling
Sal 09 angående försök till grov misshandel m.m.


Senast ändrad: 2018-08-09