JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Uppropslista

Nedan följer ett urval av kommande förhandlingar i brottmål vid Malmö tingsrätt. Ibland blir en förhandling inställd med kort varsel. Då går det bra att välja en annan förhandling att närvara vid.

Om Ni är fler än 5 personer som planerar att komma vill vi gärna att Ni hör av Er till oss på telefonnummer 040- 35 32 80 (telefontid 10:00-12:00), så kan vi bättre hjälpa Er när Ni kommer!

Till tingsrättens nämndemän: Uppropslistan är en service till allmänheten. Den är inte avsedd som vägledning för nämndemän. Nämndkansliet kommer alltid att meddela om förhandlingar ställs in.

 

Fredag 22 mars 2019  
kl. 09:00 - 10:00 B 748-19, Huvudförhandling
Sal 08 angående brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål
kl. 09:00 - 10:30 B 9125-18, Huvudförhandling
Sal 10 angående misshandel
kl. 09:00 - 16:00 B 6551-18, Huvudförhandling
Sal 06 angående våld mot tjänsteman m.m.
kl. 09:00 - 16:30 B 10783-18, Huvudförhandling, Dag 2 av 3
Sal 09 angående grovt narkotikabrott och grovt vapenbrott 
kl. 09:00 - 16:40 B 1314-19, Huvudförhandling, Dag 2 av 2
Sal 04 angående grov misshandel
kl. 10:00 - 11:00 B 1076-19, Huvudförhandling
Sal 08 angående ringa stöld
kl. 10:30 - 11:15 B 1349-19, Huvudförhandling
Sal 10 angående grovt rattfylleri
kl. 11:00 - 11:30 B 1299-19, Huvudförhandling
Sal 08 angående brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål
kl. 11:15 - 11:45 B 1886-19, Annan förhandling
Sal 10 angående undanröjande av skyddstillsyn
kl. 11:30 - 11:50 B 4956-18, Huvudförhandling
Sal 08 angående främjande av flykt
kl. 13:30 - 14:00 B 11683-18, Huvudförhandling
Sal 08 angående ringa stöld och brott mot knivlagen
kl. 13:30 - 15:30 B 623-19, Huvudförhandling
Sal 10 angående misshandel
kl. 13:30 - 16:00 B 7958-18, Huvudförhandling, Dag 4 av 7
Sal 07 angående allmänfarlig ödeläggelse, anstiftan av allmänfarlig ödeläggelse, 
kl. 14:00 - 14:30 B 1439-19, Huvudförhandling
Sal 08 angående olovlig körning (grovt brott)
kl. 15:30 - 16:10 B 786-19, Huvudförhandling
Sal 10 angående stöld
   
Måndag 25 mars 2019  
kl. 09:00 - 09:30 B 3550-16, Huvudförhandling
Sal 06 angående stöld
kl. 09:00 - 10:00 B 59-19, Huvudförhandling
Sal 12 angående grovt rattfylleri
kl. 09:00 - 10:30 B 10666-18, Huvudförhandling
Sal 09 angående brott mot lagen om särskild utlänningskontroll
kl. 09:00 - 12:00 B 775-18, Huvudförhandling, Dag 2 av 3
Sal 08 angående försök till mord, olaga frihetsberövande,övergrepp i rättsak 
kl. 09:00 - 16:40 B 10303-18, Huvudförhandling, Dag 2 av 2
Sal 04 angående våldtäkt
kl. 09:30 - 10:00 B 941-19, Huvudförhandling
Sal 06 angående grovt rattfylleri
kl. 10:00 - 11:00 B 831-19, Huvudförhandling
Sal 10 angående ringa narkotikabrott
kl. 10:00 - 12:00 B 850-19, Huvudförhandling
Sal 06 angående våldsamt motstånd, hot mot tjänsteman, ringa narkotikasmuggling mm
kl. 10:00 - 12:00 B 6962-16, Huvudförhandling
Sal 12 angående Grovt rattfylleri och grov vårdslöshet i trafik
kl. 10:30 - 11:30 B 7774-17, Huvudförhandling
Sal 09 angående häleri
kl. 10:30 - 12:00 B 2073-19, Huvudförhandling
Sal 05 angående stöld och brott mot utlänningslagen
kl. 11:30 - 12:00 B 2999-16, Huvudförhandling
Sal 09 angående narkotikabrott
kl. 13:00 - 14:30 B 240-19, Huvudförhandling
Sal 12 angående olaga hot och misshandel
kl. 13:00 - 16:30 B 2920-17, Fortsatt huvudförhandling
Sal 11 angående misshandel
kl. 13:30 - 14:00 B 10994-18, Huvudförhandling
Sal 10 angående narkotikabrott (ringa brott) 
kl. 13:30 - 14:15 B 392-19, Huvudförhandling
Sal 09 angående grov vårdslöshet i trafik
kl. 13:30 - 14:30 B 7116-18, Huvudförhandling
Sal 06 angående smuggling
kl. 13:30 - 15:00 B 10346-18, Huvudförhandling
Sal 05 angående våld mot tjänsteman
kl. 13:30 - 16:00 B 7958-18, Huvudförhandling, Dag 5 av 7
Sal 07 angående allmänfarlig ödeläggelse, anstiftan av allmänfarlig ödeläggelse,
kl. 14:00 - 14:30 B 11142-18, Huvudförhandling
Sal 10 angående narkotikabrott (ringa brott) 
kl. 14:15 - 14:45 B 384-19, Huvudförhandling
Sal 09 angående narkotikabrott
kl. 14:30 - 15:15 B 11725-18, Huvudförhandling
Sal 12 angående bokföringsbrott
kl. 14:30 - 16:30 B 914-19, Huvudförhandling
Sal 06 angående bedrägeri
kl. 14:45 - 15:15 B 1232-19, Huvudförhandling
Sal 09 angående narkotikasmuggling
kl. 15:00 - 16:30 B 646-19, Huvudförhandling
Sal 05 angående narkotikabrott
kl. 15:15 - 15:45 B 1473-19, Huvudförhandling
Sal 09 angående stöld
kl. 15:15 - 16:00 B 225-19, Huvudförhandling
Sal 12 angående falsk tillvitelse och urkundsförfalskning 
kl. 15:45 - 16:15 B 916-19, Huvudförhandling
Sal 09 angående narkotikabrott
kl. 16:00 - 16:30 B 11651-18, Huvudförhandling
Sal 10 angående olovlig körning
   
Tisdag 26 mars 2019  
kl. 09:00 - 10:30 B 8213-17, Huvudförhandling
Sal 06 angående narkotikabrott, ringa narkotikabrott
kl. 09:00 - 11:00 B 271-18, Huvudförhandling
Sal 05 angående grovt rattfylleri och vållande till kroppsskada, grovt brott
kl. 09:00 - 11:00 B 10349-18, Huvudförhandling
Sal 12 angående bokföringsbrott
kl. 09:00 - 12:00 B 8806-18, Huvudförhandling
Sal 09 angående olaga hot och misshandel
kl. 09:00 - 16:30 B 775-18, Huvudförhandling, Dag 3 av 3
Sal 08 angående försök till mord, olaga frihetsberövande,övergrepp i rättsak 
kl. 09:00 - 16:40 B 80-19, Huvudförhandling, Dag 2 av 5
Sal 07 angående grov kvinnofridskränkning
kl. 09:00 - 16:40 B 10690-17, Huvudförhandling
Sal 13 angående misshandel, olaga hot, skadegörelse
kl. 10:30 - 11:30 B 1884-17, Huvudförhandling
Sal 06 angående Grov stöld
kl. 11:00 - 11:45 B 257-19, Huvudförhandling
Sal 12 angående narkotikabrott (ringa brott) 
kl. 11:30 - 12:00 B 1940-19, Muntlig förhandling
Sal 06 angående undanröjande av villkorlig dom med samhällstjänst
kl. 13:00 - 15:00 B 587-18, Huvudförhandling
Sal 12 angående misshandel
kl. 13:00 - 16:30 B 9781-17, Huvudförhandling
Sal 06 angående smuggling
kl. 13:30 - 15:30 B 676-18, Huvudförhandling
Sal 09 angående misshandel
kl. 15:00 - 16:30 B 10507-17, Huvudförhandling
Sal 12 angående olaga hot
kl. 15:30 - 16:15 B 708-19, Huvudförhandling
Sal 09 angående olovlig körning
   
Onsdag 27 mars 2019  
kl. 09:00 - 10:30 B 1634-18, Huvudförhandling
Sal 06 angående misshandel och olaga hot
kl. 09:00 - 12:00 B 518-19, Huvudförhandling
Sal 10 angående häleri
kl. 09:00 - 12:00 B 1872-19, Huvudförhandling
Sal 13 angående överträdelse av kontaktförbud
kl. 09:00 - 15:00 B 793-18, Huvudförhandling
Sal 12 angående grov smuggling
kl. 09:00 - 16:00 B 7958-18, Huvudförhandling, Dag 6 av 7
Sal 07 angående allmänfarlig ödeläggelse, anstiftan av allmänfarlig ödeläggelse, 
kl. 09:00 - 16:30 B 1790-19, Huvudförhandling
Sal 11 angående misshandel, olaga hot
kl. 09:00 - 16:40 B 10202-18, Huvudförhandling, Dag 1 av 11
Sal 05 angående grovt bedrägeri, försök till grovt bedrägeri medelst grov urkundsförfalskning, grovt bedrägeri medelst grov urkundsförfalskning, penningtvättsbrott.
kl. 10:00 - 12:00 B 2038-18, Fortsatt huvudförhandling
Sal 08 angående försök till våld mot tjänsteman, hot mot tjänsteman m.m.
kl. 10:30 - 11:15 B 877-19, Huvudförhandling
Sal 06 angående brukande av falsk urkund
kl. 11:15 - 12:00 B 678-19, Sammanträde
Sal 06 angående Ansökan om undanröjande av skyddstillsyn med särskild behandlingsplan
kl. 13:00 - 14:00 B 1296-19, Huvudförhandling
Sal 13 angående ringa narkotikabrott, brott mot knivlagen
kl. 13:30 - 15:30 B 836-19, Huvudförhandling
Sal 06 angående misshandel
kl. 13:30 - 16:00 B 11557-18, Huvudförhandling
Sal 09 angående rattfylleri, narkotikabrott m.m.
kl. 15:00 - 16:00 B 682-19, Huvudförhandling
Sal 12 angående vapenbrott
kl. 15:30 - 16:30 B 894-19, Huvudförhandling
Sal 06 angående ringa misshandel
   
Torsdag 28 mars 2019  
kl. 09:00 - 10:00 B 617-19, Huvudförhandling
Sal 10 angående grovt rattfylleri
kl. 09:00 - 12:00 B 6595-16, Huvudförhandling
Sal 06 angående smitning från trafikolycksplats, olovlig körning
kl. 09:00 - 16:00 B 7958-18, Huvudförhandling, Dag 7 av 7
Sal 07 angående allmänfarlig ödeläggelse, anstiftan av allmänfarlig ödeläggelse, 
kl. 10:00 - 11:00 B 10806-18, Huvudförhandling
Sal 10 angående narkotikasmuggling
kl. 11:00 - 11:45 B 6286-18, Huvudförhandling
Sal 10 angående grovt rattfylleri
kl. 13:30 - 15:30 B 5213-18, Huvudförhandling
Sal 06 angående misshandel
kl. 15:00 - 16:00 B 7405-18, Huvudförhandling
Sal 08 angående narkotikabrott
kl. 15:30 - 16:30 B 1152-19, Huvudförhandling
Sal 06 angående olovlig körning (grovt brott)
kl. 16:00 - 16:30 B 1378-19, Huvudförhandling
Sal 08 angående stöld
   
Fredag 29 mars 2019  
kl. 09:00 - 09:45 B 1619-19, Muntlig förhandling
Sal 05 angående undanröjande av villkorlig dom med samhällstjänst
kl. 09:00 - 10:00 B 11952-18, Huvudförhandling
Sal 11 angående brott mot trafikförordningen
kl. 09:00 - 12:00 B 10879-18, Huvudförhandling
Sal 06 angående misshandel
kl. 09:00 - 12:00 B 6694-18, Huvudförhandling, Dag 16 av 16
Sal 09 angående försök till utnyttjande av barn för sexuell posering, grovt brott m.m.
kl. 09:00 - 16:30 B 10783-18, Huvudförhandling, Dag 3 av 3
Sal 04 angående grovt narkotikabrott och grovt vapenbrott 
kl. 10:00 - 10:45 B 8088-18, Huvudförhandling
Sal 10 angående förberdelse till stöld mm
kl. 10:00 - 11:00 B 9344-18, Huvudförhandling
Sal 11 angående brott mot trafikförordningen
kl. 10:00 - 11:30 B 468-19, Huvudförhandling
Sal 05 angående stöld
kl. 10:45 - 11:30 B 64-19, Huvudförhandling
Sal 10 angående grovt rattfylleri
kl. 11:00 - 11:45 B 1032-19, Huvudförhandling
Sal 11 angående brott mot trafikförordningen
kl. 11:30 - 12:00 B 424-19, Huvudförhandling
Sal 10 angående brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål
kl. 13:30 - 14:15 B 265-19, Huvudförhandling
Sal 11 angående bilbältesförseelse
kl. 13:30 - 14:30 B 10138-18, Huvudförhandling
Sal 06 angående bidragsbrott
kl. 13:30 - 16:00 B 1325-18, Huvudförhandling
Sal 10 angående misshandel
kl. 13:30 - 16:30 B 7574-18, Huvudförhandling
Sal 05 angående stöld
kl. 14:15 - 15:15 B 1266-19, Huvudförhandling
Sal 11 angående vapenbrott (ringa brott)
kl. 14:30 - 16:00 B 7893-18, Huvudförhandling
Sal 06 angående narkotikabrott, ringa stöld
kl. 16:00 - 16:30 B 2086-19, Huvudförhandling
Sal 10 angående narkotikabrott (ringa brott) 


Senast ändrad: 2019-03-21