JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Uppropslista

Nedan följer ett urval av kommande förhandlingar i brottmål vid Malmö tingsrätt. Ibland blir en förhandling inställd med kort varsel. Då går det bra att välja en annan förhandling att närvara vid.

Om Ni är fler än 5 personer som planerar att komma vill vi gärna att Ni hör av Er till oss på telefonnummer 040- 35 32 80 (telefontid 10:00-12:00), så kan vi bättre hjälpa Er när Ni kommer!

Till tingsrättens nämndemän: Uppropslistan är en service till allmänheten. Den är inte avsedd som vägledning för nämndemän. Nämndkansliet kommer alltid att meddela om förhandlingar ställs in.

 

 

 

 

Måndag 19 februari 2018  
kl. 09:00 - 10:00 B 411-18, Huvudförhandling
Sal 06 angående narkotikasmuggling
kl. 09:00 - 10:30 B 8470-17, Huvudförhandling
Sal 08 angående narkotikabrott (ringa brott) m m
kl. 09:00 - 12:00 B 7112-17, Huvudförhandling
Sal 10 angående narkotikabrott
kl. 09:00 - 14:00 B 8075-17, Huvudförhandling, Dag 2 av 2
Sal 12 angående misshandel m.m.
kl. 09:00 - 16:30 B 8322-16, Huvudförhandling, Dag 55 av 57.
Sal 04 angående grovt bedrägeri, m.m.
kl. 10:00 - 10:45 B 1207-18, Huvudförhandling
Sal 06 angående narkotikabrott (ringa brott) 
kl. 10:30 - 11:30 B 6668-17, Huvudförhandling
Sal 08 angående narkotikabrott m m
kl. 11:00 - 11:45 B 7643-17, Huvudförhandling
Sal 07 angående misshandel, narkotikabrott mm
kl. 11:30 - 12:00 B 500-18, Huvudförhandling
Sal 08 angående olovlig körning
kl. 13:00 - 13:30 B 880-18, Huvudförhandling
Sal 08 angående snatteri
kl. 13:00 - 14:15 B 2388-17, Huvudförhandling
Sal 06 angående misshandel, olaga hot, övergrepp i rättsak mm
kl. 13:00 - 16:30 B 455-18, Huvudförhandling
Sal 11 angående stöld
kl. 13:30 - 15:00 B 10546-17, Huvudförhandling
Sal 08 angående våld mot tjänsteman, ringa stöld
kl. 14:15 - 15:45 B 11182-17, Huvudförhandling
Sal 06 angående rån
kl. 14:30 - 15:30 B 1182-18, Huvudförhandling
Sal 12 angående brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor
kl. 15:00 - 16:30 B 9813-17, Huvudförhandling
Sal 08 angående stöld alternativt häleri och ringa narkotikabrott
   
Tisdag 20 februari 2018  
kl. 09:00 - 09:45 B 881-18, Huvudförhandling
Sal 06 angående brott mot utlänningslagen
kl. 09:00 - 10:30 B 2080-16, Huvudförhandling
Sal 12 angående försök till stöld
kl. 09:00 - 10:45 B 6941-15, Huvudförhandling
Sal 05 angående våldsamt motstånd
kl. 09:00 - 12:00 B 7457-17, Huvudförhandling
Sal 08 angående narkotikasmuggling och grov smuggling
kl. 09:00 - 16:30 B 8322-16, Huvudförhandling, Dag 56 av 57.
Sal 04 angående grovt bedrägeri, m.m.
kl. 09:00 - 16:40 B 1512-17, Huvudförhandling, Dag 5 av 5
Sal 11 angående grov misshandel, misshandel, olaga hot, ofredande m.m.
kl. 09:45 - 10:15 B 11434-17, Huvudförhandling
Sal 06 angående olovlig körning
kl. 10:00 - 12:00 B 10088-17, Huvudförhandling
Sal 10 angående stöld
kl. 10:30 - 11:30 B 9486-17, Huvudförhandling
Sal 12 angående nedskräpning
kl. 10:30 - 12:00 B 4604-17, Huvudförhandling, Dag 3 av 3
Sal 06 angående grov kvinnofridskränkning
kl. 10:45 - 11:15 B 1019-18, Huvudförhandling
Sal 05 angående brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål
kl. 11:30 - 12:00 B 10053-17, Huvudförhandling
Sal 12 angående stöld
kl. 13:00 - 13:30 B 7938-17, Huvudförhandling
Sal 12 angående narkotikabrott (ringa brott) 
kl. 13:00 - 15:00 B 7765-17, Huvudförhandling
Sal 05 angående sexuellt ofredande
kl. 13:00 - 15:00 B 10754-17, Huvudförhandling
Sal 08 angående stöld
kl. 13:30 - 14:30 B 933-18, Huvudförhandling
Sal 09 angående narkotikabrott
kl. 13:30 - 16:30 B 9144-17, Huvudförhandling, Dag 2 av 2
Sal 13 angående försök till mord, grovt vapenbrott
kl. 14:30 - 15:30 B 11519-17, Huvudförhandling
Sal 12 angående stöld
kl. 15:00 - 16:00 B 437-18, Huvudförhandling
Sal 05 angående olovlig körning (grovt brott), vållande till kroppsskada
kl. 15:30 - 16:30 B 9679-17, Huvudförhandling
Sal 12 angående snatteri, skadegörelse
   
Onsdag 21 februari 2018  
kl. 09:00 - 09:30 B 9635-17, Huvudförhandling
Sal 05 angående stöld
kl. 09:00 - 10:00 B 11344-17, Huvudförhandling
Sal 11 angående Olaga hot
kl. 09:00 - 10:30 B 10869-17, Huvudförhandling
Sal 06 angående misshandel
kl. 09:00 - 10:30 B 1904-16, Huvudförhandling
Sal 08 angående misshandel
kl. 09:00 - 16:40 B 10838-17, Huvudförhandling, Dag 1 av 2
Sal 12 angående Försök till grov stöld m.m.
kl. 09:30 - 10:30 B 9466-17, Huvudförhandling
Sal 05 angående ringa vapenbrott, narkotikabrott
kl. 10:00 - 10:45 B 501-18, Huvudförhandling
Sal 11 angående grovt rattfylleri
kl. 10:30 - 11:30 B 5611-17, Huvudförhandling
Sal 08 angående tillgrepp av fortskaffningsmedel m.m.
kl. 10:30 - 12:00 B 9278-17, Huvudförhandling
Sal 05 angående grov, misshandel, rattfylleri, hastighetsöverträdelse, mm
kl. 10:30 - 12:00 B 214-18, Huvudförhandling
Sal 06 angående misshandel
kl. 10:45 - 11:30 B 564-18, Huvudförhandling
Sal 11 angående brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra föremål och narkotikabrott, ringa brott
kl. 11:30 - 12:00 B 10928-17, Huvudförhandling
Sal 08 angående rattfylleri, ringa narkotikabrott
kl. 11:30 - 12:00 B 666-18, Huvudförhandling
Sal 11 angående grovt rattfylleri
kl. 13:00 - 13:30 B 8276-17, Muntlig förhandling
Sal 08 angående undanröjande av skyddstillsyn
kl. 13:00 - 13:30 B 764-18, Huvudförhandling
Sal 11 angående rattfylleri m.m.
kl. 13:00 - 15:00 B 877-16, Huvudförhandling
Sal 06 angående narkotikabrott, brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål
kl. 13:30 - 14:30 B 825-18, Huvudförhandling
Sal 11 angående brukande av falsk urkund
kl. 13:30 - 16:00 B 4303-17, Huvudförhandling
Sal 05 angående smuggling
kl. 13:30 - 16:00 B 8075-17, Huvudförhandling, Dag 1 av 2
Sal 08 angående misshandel m.m.
kl. 14:30 - 15:00 B 1368-18, Huvudförhandling
Sal 11 angående brukande av falsk urkund
kl. 15:00 - 16:30 B 328-18, Huvudförhandling
Sal 06 angående förgripelse mot tjänsteman
kl. 16:00 - 16:30 B 8503-17, Huvudförhandling
Sal 05 angående grovt rattfylleri
kl. 16:00 - 16:30 B 1508-17, Bevisupptagning
Sal 08 angående misshandel
   
Torsdag 22 februari 2018  
kl. 09:00 - 09:45 B 6473-17, Huvudförhandling
Sal 10 angående stöld
kl. 09:00 - 10:00 B 174-18, Fortsatt huvudförhandling
Sal 05 angående häleri
kl. 09:00 - 10:00 B 8968-17, Huvudförhandling
Sal 12 angående försök till stöld
kl. 09:00 - 11:00 B 3309-17, Huvudförhandling
Sal 08 angående penningtvättsbrott
kl. 09:00 - 11:00 B 567-17, Huvudförhandling
Sal 09 angående penningtvättsbrott / kvarstad
kl. 09:00 - 14:00 B 11547-17, Huvudförhandling
Sal 06 angående misshandel
kl. 09:00 - 16:30 B 863-18, Huvudförhandling
Sal 04 angående rån, utpressning m.m.
kl. 09:00 - 16:30 B 989-17, Huvudförhandling, Dag 1 av 2
Sal 07 angående våldtäkt
kl. 09:00 - 16:40 B 5935-15, Huvudförhandling, Dag 2 av 3
Sal 13 angående grov misshandel m.m.
kl. 09:45 - 11:45 B 10431-17, Huvudförhandling
Sal 10 angående misshandel
kl. 10:00 - 10:30 B 9998-17, Huvudförhandling
Sal 12 angående olovlig körning och grovt rattfylleri
kl. 10:30 - 11:15 B 9702-17, Huvudförhandling
Sal 12 angående brukande av falsk urkund m.m.
kl. 11:00 - 12:00 B 9691-17, Huvudförhandling
Sal 08 angående våldsamt motstånd mm
kl. 11:00 - 12:00 B 10367-17, Huvudförhandling
Sal 09 angående skadegörelse
kl. 11:15 - 12:00 B 9775-17, Huvudförhandling
Sal 12 angående brukande av falsk urkund, olovlig körning grovt brott
kl. 13:00 - 13:30 B 11706-17, Huvudförhandling
Sal 08 angående snatteri
kl. 13:00 - 15:00 B 9598-17, Huvudförhandling
Sal 12 angående stöld
kl. 13:00 - 15:30 B 10338-17, Huvudförhandling
Sal 10 angående Givande av muta
kl. 13:30 - 15:00 B 1281-15, Huvudförhandling
Sal 08 angående Stöld, brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål
kl. 15:00 - 15:45 B 9468-17, Huvudförhandling
Sal 12 angående våldsamt motstånd
kl. 15:00 - 16:00 B 4772-16, Huvudförhandling
Sal 08 angående stöld
kl. 15:30 - 16:15 B 10766-17, Huvudförhandling
Sal 10 angående ringa stöld
kl. 15:45 - 16:30 B 10037-17, Huvudförhandling
Sal 12 angående narkotikabrott
kl. 16:00 - 16:30 B 70-18, Huvudförhandling
Sal 08 angående narkotikabrott (ringa brott) och skadegörelse
   
Fredag 23 februari 2018  
kl. 09:00 - 12:00 B 989-17, Huvudförhandling, Dag 2 av 2
Sal 04 angående våldtäkt
kl. 09:00 - 12:00 B 2787-15, Huvudförhandling
Sal 07 angående våld mot tjänsteman
kl. 09:00 - 16:40 B 10838-17, Huvudförhandling, Dag 2 av 2
Sal 08 angående Försök till grov stöld m.m.
kl. 09:00 - 16:40 B 5935-15, Huvudförhandling, Dag 3 av 3
Sal 10 angående grov misshandel m.m.

 

 

 Senast ändrad: 2018-02-16