JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Uppropslista

Nedan följer ett urval av kommande förhandlingar i brottmål vid Malmö tingsrätt. Ibland blir en förhandling inställd med kort varsel. Då går det bra att välja en annan förhandling att närvara vid.

Om Ni är fler än 5 personer som planerar att komma vill vi gärna att Ni hör av Er till oss på telefonnummer 040- 35 32 80 (telefontid 10:00-12:00), så kan vi bättre hjälpa Er när Ni kommer!

Till tingsrättens nämndemän: Uppropslistan är en service till allmänheten. Den är inte avsedd som vägledning för nämndemän. Nämndkansliet kommer alltid att meddela om förhandlingar ställs in.

 

 

 

 

Fredag 25 maj 2018  
kl. 09:00 - 09:30 B 2155-18, Huvudförhandling
Sal 09 angående brott mot vägtrafikregisterlagen
kl. 09:00 - 09:30 B 1275-18, Huvudförhandling
Sal 10 angående olovlig körning
kl. 09:00 - 11:30 B 1865-18, Huvudförhandling
Sal 13 angående våld mot tjänsteman
kl. 09:00 - 12:00 B 9929-16, Huvudförhandling
Sal 06 angående olaga vapeninnehav, brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, narkotikabrott
kl. 09:00 - 16:00 B 6113-17, Huvudförhandling, Dag 6 av 6
Sal 07 angående människohandel, grovt penningtvättsbrott m.m.
kl. 09:00 - 16:00 B 3236-18, Huvudförhandling
Sal 08 angående grov misshandel
kl. 09:00 - 16:00 B 3255-18, Huvudförhandling, Dag 3 av 3
Sal 11 angående Grov kvinnofridskränkning, misshandel
kl. 09:30 - 10:00 B 624-18, Huvudförhandling
Sal 09 angående brott mot trafikförordningen
kl. 09:30 - 10:00 B 1375-18, Huvudförhandling
Sal 10 angående narkotikabrott (ringa brott) 
kl. 10:00 - 10:30 B 574-18, Huvudförhandling
Sal 09 angående hastighetsöverträdelse
kl. 10:00 - 11:00 B 1603-18, Huvudförhandling
Sal 10 angående narkotikabrott (ringa brott) och rattfylleri
kl. 10:30 - 11:00 B 3115-18, Huvudförhandling
Sal 09 angående brott mot trafikförordningen
kl. 10:30 - 12:00 B 7430-16, Fortsatt huvudförhandling
Sal 05 angående misshandel
kl. 11:00 - 11:30 B 9150-17, Huvudförhandling
Sal 09 angående bilbältesförseelse
kl. 11:00 - 12:00 B 1791-18, Huvudförhandling
Sal 10 angående Vårdslöshet i trafik
kl. 13:00 - 15:00 B 653-18, Huvudförhandling, Dag 4 av 4
Sal 06 angående grovt rån
kl. 13:00 - 16:00 B 2580-17, Huvudförhandling
Sal 05 angående synnerligen grov narkotikasmuggling
kl. 13:00 - 16:00 B 2450-18, Huvudförhandling
Sal 12 angående penningtvättsbrott
kl. 13:30 - 14:00 B 1710-18, Huvudförhandling
Sal 10 angående narkotikabrott (ringa brott) 
kl. 13:30 - 14:30 B 3076-18, Huvudförhandling
Sal 13 angående brukande av falsk urkund
kl. 14:00 - 14:30 B 1617-18, Huvudförhandling
Sal 10 angående ringa stöld
kl. 14:30 - 15:00 B 1903-18, Huvudförhandling
Sal 10 angående brott mot lagen beträffande knivar och andra farliga föremål
kl. 14:30 - 15:30 B 3171-18, Huvudförhandling
Sal 13 angående ringa stöld
kl. 15:00 - 15:45 B 1858-18, Huvudförhandling
Sal 10 angående snatteri
   
Måndag 28 maj 2018  
kl. 09:00 - 09:30 B 3524-18, Huvudförhandling
Sal 11 angående narkotikabrott
kl. 09:00 - 10:30 B 7430-16, Fortsatt huvudförhandling
Sal 13 angående misshandel
kl. 09:00 - 11:00 B 6712-15, Huvudförhandling
Sal 08 angående sexuellt ofredande
kl. 09:00 - 12:00 B 1917-18, Huvudförhandling
Sal 10 angående hemfridsbrott, grovt brott, misshandel, grov stöld, olovlig körning (grovt brott), vårdslöshet i trafik, rattfylleri, ringa narkotikabrott
kl. 09:00 - 16:00 B 3018-17, Huvudförhandling, Dag 1 av 2
Sal 05 angående olovlig identitetsanvändning, olaga hot, ofredande m.m. 
kl. 09:00 - 16:00 B 9683-17, Huvudförhandling
Sal 06 angående grovt penningtvättsbrott
kl. 09:00 - 16:00 B 4642-17, Huvudförhandling, Dag 6 av 9
Sal 07 angående mord m.m.
kl. 09:00 - 16:00 B 3751-18, Huvudförhandling
Sal 09 angående grov stöld, ringa narkotikabrott
kl. 09:00 - 16:40 B 6169-17, Huvudförhandling, Dag 1 av 2
Sal 12 angående rån m.m.
kl. 09:30 - 10:00 B 3443-18, Huvudförhandling
Sal 11 angående narkotikabrott
kl. 10:00 - 11:00 B 3945-18, Huvudförhandling
Sal 11 angående olaga hot, ofredande
kl. 10:30 - 11:15 B 11473-17, Huvudförhandling
Sal 13 angående häleriförseelse
kl. 11:00 - 11:45 B 3983-18, Huvudförhandling
Sal 11 angående olovlig körning (grovt brott)
kl. 11:00 - 12:00 B 4033-18, Muntlig förhandling
Sal 08 angående undanröjande av ungdomstjänst
kl. 13:00 - 14:00 B 3721-18, Huvudförhandling
Sal 11 angående skadegörelse
kl. 13:00 - 16:00 B 8121-17, Huvudförhandling
Sal 08 angående misshandel och olaga hot
kl. 14:00 - 14:45 B 3586-18, Huvudförhandling
Sal 11 angående bedrägeri
kl. 14:45 - 15:15 B 3852-18, Huvudförhandling
Sal 11 angående olovlig körning (grovt brott)
kl. 15:15 - 16:00 B 3931-18, Huvudförhandling
Sal 11 angående olovlig körning och bilbältesförseelse
   
Tisdag 29 maj 2018  
kl. 09:00 - 11:00 B 4214-18, Huvudförhandling
Sal 12 angående häleri m.m.
kl. 09:00 - 12:00 B 524-18, Huvudförhandling, Dag 1 av 18
Sal 04 angående grovt bidragsbrott
kl. 09:00 - 12:00 B 1530-18, Huvudförhandling
Sal 06 angående misshandel, olaga hot, skadegörelse m m 
kl. 09:00 - 15:30 B 7955-17, Huvudförhandling
Sal 13 angående bokföringsbrott ( grovt) , Talan om näringsförbud 
kl. 09:00 - 16:00 B 4642-17, Huvudförhandling, Dag 7 av 9
Sal 07 angående mord m.m.
kl. 09:00 - 16:00 B 1497-18, Huvudförhandling, Dag 2 av 5
Sal 09 angående Människorov, grovt rån, försök till grov utpressning och olaga hot
kl. 09:00 - 16:30 B 10268-16, Huvudförhandling, Dag 1 av 3
Sal 05 angående grovt bokföringsbrott mm
kl. 13:00 - 14:30 B 65-18, Huvudförhandling
Sal 06 angående skadegörelse
kl. 13:00 - 16:00 B 524-18, Huvudförhandling, Dag 1 av 18
Sal 04 angående grovt bidragsbrott
kl. 15:00 - 15:30 B 3608-18, Huvudförhandling
Sal 06 angående stöld
   
Onsdag 30 maj 2018  
kl. 09:00 - 10:45 B 3438-18, Huvudförhandling
Sal 06 angående försök till misshandel
kl. 09:00 - 12:00 B 11607-17, Huvudförhandling
Sal 09 angående ofredande
kl. 09:00 - 13:00 B 2847-18, Huvudförhandling
Sal 06 angående narkotikasmuggling
kl. 09:00 - 16:00 B 524-18, Huvudförhandling, Dag 2 av 18
Sal 04 angående grovt bidragsbrott
kl. 09:00 - 16:00 B 699-18, Huvudförhandling
Sal 07 angående skadegörelse, framkallande av fara för annan, hets mot folkgrupp m.m
kl. 09:00 - 16:00 B 4174-18, Huvudförhandling
Sal 13 angående våld mot tjänsteman m.m.
kl. 09:00 - 16:30 B 10268-16, Huvudförhandling, Dag 2 av 3
Sal 05 angående grovt bokföringsbrott mm
kl. 09:00 - 16:40 B 6169-17, Huvudförhandling, Dag 2 av 2
Sal 08 angående rån m.m.
kl. 10:45 - 11:30 B 3622-18, Huvudförhandling
Sal 06 angående stöld, ringa stöld
kl. 11:30 - 12:00 B 3603-18, Huvudförhandling
Sal 06 angående olovlig körning
kl. 13:00 - 15:30 B 11375-17, Huvudförhandling
Sal 06 angående vållande till annans död och vårdslöshet i trafik
kl. 13:00 - 16:00 B 1529-18, Huvudförhandling, Dag 1 av 2
Sal 11 angående stöld, olovlig körning (grovt brott), ringa narkotikabrott m.m.
kl. 13:30 - 15:00 B 6597-17, Huvudförhandling
Sal 09 angående Narkotikabrott
kl. 13:30 - 15:30 B 2498-18, Huvudförhandling
Sal 10 angående stöld, brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, narkotikabrott (ringa brott)
kl. 15:00 - 15:45 B 2425-18, Huvudförhandling
Sal 09 angående stöld
kl. 15:30 - 16:00 B 3-18, Huvudförhandling
Sal 10 angående olovlig körning (grovt brott)
   
Torsdag 31 maj 2018  
kl. 09:00 - 10:30 B 2138-18, Huvudförhandling
Sal 13 angående våldsamt motstånd
kl. 09:00 - 11:00 B 3018-17, Huvudförhandling, Dag 2 av 2
Sal 11 angående olovlig identitetsanvändning, olaga hot, ofredande m.m. 
kl. 09:00 - 11:00 B 10834-17, Fortsatt huvudförhandling
Sal 12 angående försök till mord
kl. 09:00 - 12:00 B 3735-15, Huvudförhandling
Sal 06 angående narkotikasmuggling, smuggling, olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor
kl. 09:00 - 12:00 B 4124-17, Huvudförhandling
Sal 10 angående bidragsbrott
kl. 09:00 - 16:00 B 524-18, Huvudförhandling, Dag 3 av 18
Sal 04 angående grovt bidragsbrott
kl. 09:00 - 16:00 B 2858-18, Huvudförhandling, Dag 1 av 2
Sal 07 angående egenmäktighet med barn
kl. 09:00 - 16:00 B 1497-18, Huvudförhandling, Dag 3 av 5
Sal 09 angående Människorov, grovt rån, försök till grov utpressning och olaga hot
kl. 09:00 - 16:00 B 1529-18, Huvudförhandling, Dag 2 av 2
Sal 5 angående stöld, olovlig körning (grovt brott), ringa narkotikabrott m.m.
kl. 09:00 - 16:30 B 10268-16, Huvudförhandling, Dag 3 av 3
Sal 05 angående grovt bokföringsbrott mm
kl. 10:30 - 11:45 B 2246-18, Huvudförhandling
Sal 13 angående vållande till kroppsskada, brott mot trafikförordningen
kl. 11:00 - 11:30 B 4093-18, Sammanträde
Sal 12 angående undanröjande av skyddstillsyn
kl. 11:00 - 11:45 B 2146-18, Huvudförhandling
Sal 08 angående narkotikabrott
kl. 11:00 - 12:00 B 4405-18, Huvudförhandling
Sal 11 angående brott mot utlänningslagen
kl. 13:00 - 15:30 B 1159-18, Huvudförhandling
Sal 06 angående försök till misshandel, olaga hot, skadegörelse 
kl. 13:00 - 16:00 B 11103-17, Huvudförhandling
Sal 12 angående synnerligen grov narkotikasmuggling
kl. 13:30 - 14:30 B 2258-18, Huvudförhandling
Sal 10 angående häleri
kl. 13:30 - 14:30 B 1569-17, Huvudförhandling
Sal 13 angående narkotikabrott m.m.
kl. 13:30 - 15:30 B 8745-17, Huvudförhandling
Sal 08 angående skadegörelse
kl. 14:30 - 15:15 B 2410-18, Huvudförhandling
Sal 10 angående våldsamt motstånd
kl. 14:30 - 16:00 B 974-18, Huvudförhandling
Sal 13 angående narkotikabrott (ringa brott) 
kl. 15:15 - 16:00 B 2421-18, Huvudförhandling
Sal 10 angående olovlig körning mm
kl. 15:30 - 16:00 B 2046-18, Huvudförhandling
Sal 08 angående grovt rattfylleri
   
Fredag 1 juni 2018  
kl. 09:00 - 10:30 B 11798-17, Huvudförhandling
Sal 12 angående stöld
kl. 09:00 - 10:30 B 1043-17, Huvudförhandling
Sal 13 angående bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll
kl. 09:00 - 16:00 B 524-18, Huvudförhandling, Dag 4 av 18
Sal 04 angående grovt bidragsbrott
kl. 09:00 - 16:00 B 4642-17, Huvudförhandling, Dag 8 av 9
Sal 07 angående mord m.m.
kl. 09:00 - 16:00 B 2858-18, Huvudförhandling, Dag 2 av 2
Sal 08 angående egenmäktighet med barn
kl. 10:30 - 11:15 B 3266-18, Huvudförhandling
Sal 13 angående brukande av falsk urkund
kl. 10:30 - 11:30 B 4132-18, Sammanträde
Sal 12 angående undanröjande av villkorlig dom med samhällstjänst
kl. 11:30 - 12:00 B 4349-18, Huvudförhandling
Sal 12 angående brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål
kl. 13:30 - 15:30 B 1062-18, Huvudförhandling
Sal 13 angående försök till utpressning

 

 

 Senast ändrad: 2018-05-24