JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Uppropslista

Nedan följer ett urval av kommande förhandlingar i brottmål vid Malmö tingsrätt. Ibland blir en förhandling inställd med kort varsel. Då går det bra att välja en annan förhandling att närvara vid.

Om Ni är fler än 5 personer som planerar att komma vill vi gärna att Ni hör av Er till oss på telefonnummer 040- 35 32 80 (telefontid 10:00-12:00), så kan vi bättre hjälpa Er när Ni kommer!

Till tingsrättens nämndemän: Uppropslistan är en service till allmänheten. Den är inte avsedd som vägledning för nämndemän. Nämndkansliet kommer alltid att meddela om förhandlingar ställs in.

 

 

Fredag 17 maj 2019  
kl. 09:00 - 12:00 B 4274-18, Huvudförhandling
Sal 06 angående misshandel
kl. 09:00 - 16:00 B 817-19, Huvudförhandling, Dag 4 av 7
Sal 05 angående grov fridskränkning 
kl. 09:00 - 16:40 B 8468-16, Huvudförhandling, Dag 5 av 9
Sal 31, Säkerhetssal angående mord, försök till mord, framkallande av fara för annan, grovt vapenbrott
kl. 13:00 - 14:00 B 3499-19, Fortsatt huvudförhandling
Sal 09 angående häleri, mm
kl. 13:30 - 15:30 B 9740-18, Huvudförhandling
Sal 06 angående vållande till kroppsskada, brott mot trafikförordningen
   
Måndag 20 maj 2019  
kl. 09:00 - 09:30 B 3896-19, Muntlig förhandling
Sal 10 angående undanröjande av skyddstillsyn
kl. 09:00 - 10:00 B 7422-16, Fortsatt huvudförhandling
Sal 05 angående misshandel, olaga hot m.m.
kl. 09:00 - 10:30 B 1264-19, Huvudförhandling
Sal 06 angående olaga hot
kl. 09:00 - 12:00 B 1810-18, Huvudförhandling
Sal 12 angående narkotikabrott m.m.
kl. 09:00 - 16:00 B 65-17, Huvudförhandling
Sal 08 angående grovt vapenbrott och vållande till kroppsskada, grovt brott
kl. 10:15 - 11:45 B 1159-19, Huvudförhandling
Sal 09 angående grov stöld
kl. 10:30 - 11:15 B 2553-19, Huvudförhandling
Sal 06 angående narkotikabrott (ringa brott), rattfylleri m m 
kl. 13:00 - 15:00 B 11594-18, Huvudförhandling
Sal 12 angående olaga förföljelse
kl. 13:00 - 16:00 B 2535-19, Huvudförhandling
Sal 13 angående grovt häleri
kl. 13:30 - 14:00 B 9934-17, Huvudförhandling
Sal 06 angående rattfylleri
kl. 13:30 - 14:10 B 2685-19, Huvudförhandling
Sal 10 angående olovlig körning
kl. 13:30 - 14:30 B 1541-19, Huvudförhandling
Sal 09 angående brott mot utlänningslagen
kl. 14:00 - 15:00 B 2820-19, Huvudförhandling
Sal 06 angående brukande av falsk urkund
kl. 14:10 - 15:10 B 3102-19, Huvudförhandling
Sal 10 angående ringa stöld
kl. 14:30 - 16:00 B 5184-18, Huvudförhandling
Sal 09 angående smuggling
kl. 15:00 - 15:30 B 3352-19, Huvudförhandling
Sal 12 angående stöld
kl. 15:10 - 15:40 B 3478-19, Huvudförhandling
Sal 10 angående olovlig körning
kl. 15:30 - 16:15 B 3343-18, Huvudförhandling
Sal 12 angående narkotikasmuggling (ringa brott)
   
Tisdag 21 maj 2019  
kl. 09:00 - 10:00 B 2428-19, Huvudförhandling
Sal 12 angående stöld
kl. 09:00 - 10:30 B 128-19, Huvudförhandling
Sal 13 angående olaga hot
kl. 09:00 - 11:00 B 11132-18, Huvudförhandling
Sal 09 angående Grov stöld, misshandel 
kl. 09:00 - 11:00 B 6053-18, Huvudförhandling
Sal 11 angående grovt narkotikabrott m m
kl. 09:00 - 16:00 B 6316-18, Huvudförhandling, Dag 4 av 5
Sal 07 angående narkotikabrott, häleri och stöld
kl. 09:00 - 16:30 B 8468-16, Huvudförhandling, Dag 9 av 9
Sal 31, Säkerhetssal angående mord, försök till mord, framkallande av fara för annan, grovt vapenbrott
kl. 10:00 - 11:30 B 10997-17, Huvudförhandling
Sal 12 angående häleri och narkotikabrott
kl. 10:30 - 11:30 B 2526-19, Huvudförhandling
Sal 13 angående skadegörelse, hemfridsbrott
kl. 11:00 - 11:45 B 10470-18, Huvudförhandling
Sal 09 angående försök till stöld och ringa stöld 
kl. 11:30 - 12:00 B 3187-19, Huvudförhandling
Sal 12 angående grovt rattfylleri
kl. 11:30 - 12:00 B 424-19, Huvudförhandling
Sal 13 angående brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål
kl. 13:00 - 14:00 B 1675-19, Huvudförhandling
Sal 12 angående ringa bedrägeri och ringa stöld
kl. 13:30 - 15:30 B 1645-19, Huvudförhandling
Sal 09 angående våld mot tjänsteman
kl. 13:30 - 16:00 B 9125-18, Huvudförhandling
Sal 13 angående misshandel
kl. 14:00 - 14:30 B 1882-19, Huvudförhandling
Sal 12 angående narkotikabrott
kl. 14:30 - 15:00 B 2112-19, Huvudförhandling
Sal 12 angående olovlig körning
kl. 15:00 - 16:00 B 2515-18, Huvudförhandling
Sal 12 angående narkotikasmuggling
kl. 15:30 - 16:30 B 2238-19, Huvudförhandling
Sal 09 angående brukande av falsk urkund, olovlig körning
   
Onsdag 22 maj 2019  
kl. 09:00 - 09:45 B 3230-19, Huvudförhandling
Sal 06 angående narkotikabrott
kl. 09:00 - 11:00 B 4860-17, Huvudförhandling
Sal 09 angående grov misshandel
kl. 09:00 - 11:00 B 585-19, Huvudförhandling
Sal 12 angående grovt rattfylleri och olovlig körning, grovt brott
kl. 09:00 - 16:00 B 2421-19, Huvudförhandling, Dag 3 av 4
Sal 07 angående grov kvinnofridskränkning m.m. 
kl. 09:00 - 16:40 B 8468-16, Huvudförhandling, Dag 6 av 9
Sal 31, Säkerhetssal angående mord, försök till mord, framkallande av fara för annan, grovt vapenbrott
kl. 09:45 - 10:45 B 3268-19, Huvudförhandling
Sal 06 angående brukande av falsk urkund
kl. 10:45 - 11:15 B 2639-19, Huvudförhandling
Sal 06 angående stöld
kl. 11:00 - 11:30 B 4254-19, Huvudförhandling
Sal 09 angående olovlig körning, ringa narkotikabrott och rattfylleri
kl. 11:00 - 11:45 B 6150-17, Huvudförhandling
Sal 12 angående narkotikabrott 
kl. 13:00 - 14:00 B 3128-19, Huvudförhandling
Sal 09 angående Olovligt brukande och olovlig körning
kl. 13:00 - 15:00 B 10697-17, Huvudförhandling
Sal 06 angående häleri och olovlig körning
kl. 13:00 - 15:30 B 1089-19, Huvudförhandling
Sal 04 angående olaga hot
kl. 13:30 - 15:30 B 4036-19, Huvudförhandling
Sal 12 angående grov stöld, stöld och häleri
kl. 15:00 - 15:30 B 3794-19, Huvudförhandling
Sal 06 angående grovt rattfylleri
kl. 15:30 - 16:00 B 1667-19, Huvudförhandling
Sal 12 angående olovlig körning
   
Torsdag 23 maj 2019  
kl. 09:00 - 09:45 B 519-19, Huvudförhandling
Sal 05 angående narkotikasmuggling
kl. 09:00 - 10:00 B 4190-19, Muntlig förhandling
Sal 12 angående undanröjande av ungdomstjänst
kl. 09:00 - 10:30 B 1884-17, Huvudförhandling
Sal 08 angående Grov stöld
kl. 09:00 - 10:30 B 10723-18, Huvudförhandling
Sal 10 angående bokföringsbrott
kl. 09:00 - 12:00 B 1453-18, Huvudförhandling
Sal 06 angående olaga förföljelse
kl. 09:00 - 13:00 B 8887-18, Huvudförhandling
Sal 13 angående våldtäkt
kl. 09:00 - 16:00 B 6316-18, Huvudförhandling, Dag 5 av 5
Sal 07 angående narkotikabrott, häleri och stöld
kl. 10:00 - 11:00 B 2472-19, Muntlig förhandling
Sal 12 angående undanröjande av skyddstillsyn med samhällstjänst
kl. 10:00 - 16:00 B 817-19, Huvudförhandling, Dag 5 av 7
Sal 05 angående grov fridskränkning 
kl. 10:30 - 11:00 B 4157-19, Huvudförhandling
Sal 08 angående rattfylleri
kl. 10:30 - 11:30 B 7347-18, Huvudförhandling
Sal 10 angående grov vårdslöshet i trafik, grovt rattfylleri
kl. 11:00 - 11:30 B 3927-19, Huvudförhandling
Sal 08 angående olovlig körning, mm
kl. 11:30 - 12:00 B 11415-17, Huvudförhandling
Sal 10 angående narkotikabrott
kl. 13:00 - 13:30 B 3420-19, Huvudförhandling
Sal 12 angående narkotikabrott och ringa narkotikabrott
kl. 13:00 - 14:00 B 5846-18, Huvudförhandling
Sal 06 angående narkotikabrott
kl. 13:00 - 15:00 B 807-19, Huvudförhandling
Sal 08 angående grov stöld
kl. 13:30 - 14:15 B 3370-19, Huvudförhandling
Sal 12 angående ringa stöld
kl. 13:30 - 15:00 B 7800-18, Huvudförhandling
Sal 10 angående olaga hot, rattfylleri, ringa narkotikabrott m.m.
kl. 14:15 - 15:00 B 11236-18, Muntlig förhandling
Sal 12 angående undanröjande av villkorlig dom med samhällstjänst
kl. 15:00 - 15:30 B 9234-18, Huvudförhandling
Sal 10 angående olovlig körning och brukande av falsk urkund 
kl. 15:00 - 15:45 B 4109-19, Huvudförhandling
Sal 12 angående brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål
kl. 15:00 - 16:00 B 3335-19, Huvudförhandling
Sal 08 angående stöld, narkotikabrott, ringa narkotikabrott
kl. 15:30 - 16:00 B 9477-18, Huvudförhandling
Sal 10 angående stöld
   
Fredag 24 maj 2019  
kl. 09:00 - 10:00 B 2345-19, Huvudförhandling
Sal 10 angående ringa stöld, stöld
kl. 09:00 - 11:00 B 11885-18, Huvudförhandling
Sal 11 angående brott mot trafikförordningen
kl. 10:00 - 10:45 B 2856-19, Huvudförhandling
Sal 10 angående rattfylleri, ringa narkotikabrott och olovlig körning 
kl. 10:45 - 11:45 B 1879-19, Huvudförhandling
Sal 10 angående ofredande
kl. 11:00 - 12:00 B 1890-19, Huvudförhandling
Sal 11 angående bilbältesförseelse
kl. 13:00 - 14:00 B 11245-18, Huvudförhandling
Sal 11 angående brott mot trafikförordningen
kl. 13:00 - 16:00 B 4290-19, Huvudförhandling
Sal 04 angående hot mot tjänsteman
kl. 13:30 - 14:00 B 3151-19, Huvudförhandling
Sal 10 angående försök till stöld
kl. 14:00 - 14:45 B 1498-19, Huvudförhandling
Sal 11 angående bilbältesförseelse
kl. 14:00 - 15:00 B 3334-19, Huvudförhandling
Sal 10 angående narkotikabrott
kl. 15:00 - 15:45 B 3569-19, Huvudförhandling
Sal 10 angående stöld, ringa narkotikabrott


Senast ändrad: 2019-05-16