JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rättshjälp

Rättshjälp är en social skyddslagstiftning som ska hjälpa dig som inte kan få rättslig hjälp på annat sätt.

Rättshjälp innebär att du kan få hjälp att betala delar av kostnaden i ärenden som inte går att klara inom rådgivningstiden (två timmar). Rättshjälpen täcker del av kostnaden för advokat eller annan sakkunnig person. Du kan också få hjälp med kostnader för bevisning och andra utgifter.

Endast privatpersoner kan få rättshjälp, alltså inte föreningar, företag och liknande. Dödsbon kan dock i vissa fall få rättshjälp.
För att få rättshjälp ska du som huvudregel ha haft en timmes rådgivning enligt rättshjälpslagen. Du får inte ha ett ekonomiskt underlag (summan av inkomster, försörjningsbörda, förmögenhet och skulder) på mer än 260 000 kr per år, det ska finnas behov av juridisk hjälp och det ska vara rimligt att staten bidrar till kostnaderna i angelägenheten.

Observera att du som regel inte får rättshjälp om ärendet rör ett värde som är mindre än ett halvt basbelopp.

Om du har försäkring med rättsskydd som täcker det rättsliga ärendet, kan du i regel inte få rättshjälp. Möjligheten att få rättshjälp är även begränsad när det gäller sådant skadestånd som kan betalas ur till exempel en ansvarsförsäkring.

Du kan oftast inte få rättshjälp i ärenden som gäller enklare registreringsåtgärder eller för upprättande av handlingar såsom självdeklaration, testamente, äktenskapsförord eller gåvohandling. Du kan inte heller få rättshjälp för förrättande av bouppteckning eller i ett ärende som rör bodelning i annat fall än när det är fråga om klander.

Vart vänder jag mig och vad kostar det?

Du kan vända dig till advokatbyrå eller annan juridisk byrå. Om det till exempel gäller en hyrestvist kan du vända dig till ombudsman i hyresgästföreningen.

Den du vänder dig till hjälper dig att ansöka om rättshjälp. Rättshjälp beviljas av domstol om målet eller ärendet redan handläggs av domstol när du söker rättshjälp. I andra fall beslutar Rättshjälpsmyndigheten om rättshjälp.

Om du beviljas rättshjälp ska du bidra till kostnaderna genom att betala en rättshjälpsavgift som bestäms till en procentuell andel av kostnaderna för hjälpen. Staten betalar resten. Avgiftens storlek beror på dina ekonomiska förhållanden. Om du vill veta vilka avgifter som gäller, kontakta Rättshjälpsmyndigheten eller en advokatbyrå.

Avgiften tas ut löpande allt eftersom biträdet arbetar med ditt ärende.
Om du förlorar ett mål i en domstol får du i regel betala dina egna rättshjälpskostnader (dvs. rådgivnings- och rättshjälpsavgift) och motpartens kostnader, även om du har rättshjälp.
Senast ändrad: 2017-02-16

Mer om rättshjälp

Läs mer på Rättshjälpsmyndighetens webbplats (länken öppnas i nytt fönster).

Om du har allmänna frågor om rättshjälp, kontakta Rättshjälpsmyndigheten på telefon 060-13 46 10, måndag till fredag klockan 9-11.